Scroll to navigation

dpkg-trigger(1) Dpkg-sviten dpkg-trigger(1)

NAMN

dpkg-trigger - ett verktyg för paketutlösare

SYNOPS

dpkg-trigger [flaggor...] utlösarnamn
dpkg-trigger [flaggor...] kommando

BESKRIVNING

dpkg-trigger är ett verktyg för att explicit aktivera utlösare och för att testa om de stöds av den körande dpkg.

Det kan användas av utvecklarskript i komplexa och villkorliga situationer där filutlösare, eller det deklarativa activate-direktivet i utlösarstyrfilen inte kan uttrycka det som behövs. Det kan även användas för test och av systemadministratörer (men observera att utlösarna inte kommer att faktiskt köras av dpkg-trigger).

Okända utlösarnamnsyntaxer är ett fel för dpkg-trigger.

KOMMANDON

--check-supported
Se om den dpkg som körs stöder utlösare (anropas vanligtvis från ett postinst-skript). Avslutar med 0 om en dpkg med utlösarstöd har kört, eller 1 med ett felmeddelande på standard fel om inte. Det är dock normalt sett bättre att bara aktivera den önskade utlösaren med dpkg-trigger.
-?, --help
Visar hjälpskärm och avslutar.
--version
Visar version och avslutar.

FLAGGOR

--admindir=kat
Change the location of the dpkg database. The default location is /var/lib/dpkg.
--by-package=paket
Överstyr den som väntar på en utlösare (sätts vanligen av dpkg genom miljövariabeln DPKG_MAINTSCRIPT_PACKAGE i utvecklarskript, för att namnge det paket som skriptet tillhör, och detta används som standard).
--no-await
Denna flagga gör så att det anropade paketet T (om det finns) inte behöver vänta på hantering av utlösaren; det/de intresserade paketet/paketen I kommer inte läggas till T:s väntelista för hantering av utlösare och T:s status ändras inte. T kan anses vara installerat även om I kanske ännu inte har hanterat utlösaren.
--await
This option does the inverse of --no-await (since dpkg 1.17.21). If the interested package has declared a “noawait” directive, then this option will not be effective. It is currently the default behavior.
--no-act
Bara testa, ändra inte på någonting.

RETURVÄRDE

0
The requested action was successfully performed. Or a check or assertion command returned true.
1
A check or assertion command returned false.
2
Fatal or unrecoverable error due to invalid command-line usage, or interactions with the system, such as accesses to the database, memory allocations, etc.

MILJÖVARIABLER

DPKG_ADMINDIR
Om satt, och flaggan --admindir inte har angivits, används värdet som datakatalog för dpkg.
DPKG_COLORS
Sets the color mode (since dpkg 1.18.5). The currently accepted values are: auto (default), always and never.

SE ÄVEN

dpkg(1), deb-triggers(5), /usr/share/doc/dpkg-dev/triggers.txt.gz.

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.
2019-06-03 1.19.7