Scroll to navigation

Locale::Po4a::LaTeX(3pm) Po4a Tools Locale::Po4a::LaTeX(3pm)

NOM

Locale::Po4a::LaTeX - Converteix documents LaTeX i derivats des de/a fitxers PO

DESCRIPCIÓ

L'objectiu del projecte po4a (PO per a tot) és facilitar la traducció (i sobretot el manteniment de les traduccions) utilitzant les eines de gettext en àrees on no eren d'esperar, com ara en la documentació.

Locale::Po4a::LaTeX és un mòdul per ajudar en la traducció de documents LaTeX a altres llenguatges [humans]. També es pot utilitzar com a base per construir mòduls per documents basats en LaTeX.

Aquest mòdul conté les definicions de les comandes i els entorns habituals de LaTeX.

See the Locale::Po4a::TeX(3pm) manpage for the list of recognized options.

CONSULTEU TAMBÉ

Locale::Po4a::TeX(3pm), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), po4a(7)

AUTORS

 Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>

TRADUCCIÓ

 Carme Cirera <menxu@hotmail.com>
 Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

DRET DE CÒPIA I LLICÈNCIA

Copyright © 2004, 2005 Nicolas FRANÇOIS <nicolas.francois@centraliens.net>.

Aquest programa és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo sota els termes de la GPL (consulteu el fitxer COPYING).

2020-08-19 Po4a Tools