Scroll to navigation

WDIFF(1) Polecenia użytkownika WDIFF(1)

NAZWA

wdiff - wyświetla różnice w wyrazach między plikami tekstowymi

SKŁADNIA

wdiff [OPCJA]... PLIK1 PLIK2
wdiff -d [OPCJA]... [PLIK]

OPIS

Program porównuje słowa w dwóch plikach i zwraca różnice.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

-C, --copyright
wyświetla notę o prawach autorskich i kończy pracę
-1, --no-deleted
nie wypisuje usuniętych słów
-2, --no-inserted
nie wypisuje dodanych słów
-3, --no-common
nie wypisuje wspólnych słów
-a, --auto-pager
automatycznie wywołuje program stronicujący
-d, --diff-input
używa pojedynczego zunifikowanego diffa jako wejścia
-h, --help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
-i, --ignore-case
ignoruje wielkość znaków przy porównywaniu
-l, --less-mode
odmiana trybu wyświetlania do programu less
-n, --avoid-wraps
nie rozszerza pól przez znaki nowego wiersza
-p, --printer
nadrukowuje znaki, jak dla drukarek
-s, --statistics
informuje o liczbie słów usuniętych, wstawionych itp.
-t, --terminal
używa "termcap", jak do terminali
-v, --version
wyświetla wersję programu i kończy pracę
-w, --start-delete=ŁAŃCUCH
łańcuch do oznaczenia początku usuniętego fragmentu
-x, --end-delete=ŁAŃCUCH
łańcuch do oznaczenia końca usuniętego fragmentu
-s, --separator=ŁAŃCUCH
łańcuch do oznaczenia początku dodanego fragmentu
-z, --end-insert=ŁAŃCUCH
łańcuch do oznaczenia końca dodanego fragmentu

ZGODNOŚĆ

Część opcji, który udostępniały pewne unikalne funkcje nie jest obecnie polecanych, lecz wciąż rozpoznaje się je dla zachowania zgodności wstecz.
-K, --no-init-term
Obecnie synonim do --terminal, który nigdy nie inicjuje terminala.

AUTOR

Napisane przez Francois Pinarda <pinard@iro.umontreal.ca>.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Zgłoszenia błędów proszę wysyłać (po angielsku) na adres <wdiff-bugs@gnu.org>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 1992, 1997, 1998, 1999, 2009, 2010, 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
Jest to wolne oprogramowanie; warunki rozpowszechniania znajdują się w źródle programu. NIE ma gwarancji, nawet PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ czy PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja wdiff jest dostępna w formacie Texinfo. Jeśli program info i wdiff jest poprawnie zainstalowany, to polecenie
info wdiff

powinno dać dostęp do pełnego podręcznika.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

kwiecień 2014 wdiff 1.2.2