Scroll to navigation

UNAME(1) Polecenia użytkownika UNAME(1)

NAZWA

uname - wyświetla informacje o systemie

SKŁADNIA

uname [OPCJA]...

OPIS

Wyświetla informacje o systemie. Bez OPCJI działa jak z opcją -s.
-a, --all
wyświetla wszystkie informacje w poniższej kolejności, poza tym, że wynik opcji -p i -i nie jest wyświetlany, jeśli jest nieznany
-s, --kernel-name
wyświetla nazwę jądra
-n, --nodename
wyświetla sieciową nazwę systemu
-r, --kernel-release
wyświetla numer wydania jądra
-v, --kernel-version
wyświetla wersję jądra
-m, --machine
wyświetla nazwę sprzętu (architekturę) komputera
-p, --processor
wyświetla typ procesora (nieprzenośne)
-i, --hardware-platform
wyświetla platformę sprzętową (nieprzenośne)
-o, --operating-system
wyświetla system operacyjny
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

AUTOR

Napisane przez Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu uname proszę wysyłać na adres <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2018 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

arch(1), uname(2)

Pełna dokumentacja na stronie: <https://www.gnu.org/software/coreutils/uname>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) uname invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

luty 2019 GNU coreutils 8.30