Scroll to navigation

TEE(1) Polecenia użytkownika TEE(1)

NAZWA

tee - czyta ze standardowego wejścia i zapisuje na standardowe wyjście oraz do pliku

SKŁADNIA

tee [OPCJA]... [PLIK]...

OPIS

Kopiuje standardowe wejście do każdego PLIKU, wypisując je również na standardowe wyjście.
-a, --append
dołącza dane do podanych PLIKÓW, nie nadpisując ich zawartości
-i, --ignore-interrupts
ignoruje sygnały przerwania
-p
diagnozuje błędy przy zapisie na dowolne wyjście niebędące potokiem
--output-error[=TRYB]
kontroluje zachowanie przy zapisie błędów. Zob. TRYB poniżej.
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

TRYB określa zachowanie przy zapisie błędów do wyjścia:

warn
diagnozuje błędy przy zapisie na dowolne wyjście
warn-nopipe
diagnozuje błędy przy zapisie na dowolne wyjście niebędące potokiem
exit
wychodzi przy błędzie, przy zapisie na dowolne wyjście
exit-nopipe
wychodzi przy błędzie, przy zapisie na dowolne wyjście niebędące potokiem

Dowolnym TRYBEM dla opcji -p jest warn-nopipe. Domyślną operacją gdy nie poda się --output-error jest natychmiastowe wychodzenie przy zapisie do potoku i diagnozowanie błędów przy zapisie na wyjście niebędące potokiem.

AUTOR

Napisane przez Mike'a Parkera, Richarda M. Stallmana i Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu tee proszę wysyłać na adres <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2018 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja na stronie: <https://www.gnu.org/software/coreutils/tee>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) tee invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Tomasz Wendlandt <juggler@box.cp.com.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

luty 2019 GNU coreutils 8.30