Scroll to navigation

PINKY(1) Polecenia użytkownika PINKY(1)

NAZWA

pinky - lekki finger

SKŁADNIA

pinky [OPCJA]... [UŻYTKOWNIK]...

OPIS

-l
długi format - wyświetla szczegółowe informacje o podanym UŻYTKOWNIKU
-b
pomija informacje o katalogu domowym i powłoce w długim formacie
-h
pomija informacje o pliku project użytkownika w długim formacie
-p
pomija informacje o pliku plan użytkownika w długim formacie
-s
wyświetla informacje w krótkim formacie, jest to ustawienie domyślne
-f
pomija wiersz z nagłówkami kolumn w krótkim formacie
-w
pomija pełną nazwę użytkownika w krótkim formacie
-i
pomija pełną nazwę użytkownika i nazwę zdalnego hosta w krótkim formacie
-q
pomija pełną nazwę użytkownika, nazwę zdalnego hosta i czas bezczynności w krótkim formacie
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Lekka wersja programu finger, wyświetla informacje o użytkowniku. Plik utmp znajduje się w katalogu /var/run/utmp.

AUTOR

Napisane przez Josepha Arceneaux, Davida MacKenzie i Kaveha Ghazi.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu pinky proszę wysyłać na adres <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2018 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja na stronie: <https://www.gnu.org/software/coreutils/pinky>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) pinky invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

luty 2019 GNU coreutils 8.30