Scroll to navigation

LSATTR(1) General Commands Manual LSATTR(1)

NAZWA

lsattr - wypisuje atrybuty plików z linuksowego systemu plików ext2

SKŁADNIA

lsattr [ -RVadlpv ] [ pliki... ]

OPIS

lsattr wypisuje atrybuty plików z drugiego rozszerzonego systemu plików Linuksa (ext2). Opis atrybutów i ich znaczenia znajduje się w chattr(1).

OPCJE

-R
Rekurencyjnie wypisuje atrybuty katalogów oraz ich zawartość.
-V
Wypisuje wersję programu.
-a
Wypisuje wszystkie pliki w katalogach, włączając pliki zaczynające się od ".".
-d
Wypisuje katalogi jak inne pliki, zamiast wypisywać ich zawartość.
-l
Print the options using long names instead of single character abbreviations.
-p
List the file's project number.
-v
Wypisuje wersję i numer pokolenia (generation number) pliku.

AUTOR

lsattr został napisany przez Remy'ego Carda <Remy.Card@linux.org>. Obecnie opiekuje się nim Theodore Ts'o <tytso@alum.mit.edu>.

BŁĘDY

Nie ma żadnych :-).

DOSTĘPNOŚĆ

lsattr jest częścią pakietu e2fsprogs i jest dostępny na stronie http://e2fsprogs.sourceforge.net.

ZOBACZ TAKŻE

chattr(1)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

luty 2021 E2fsprogs wersja 1.46.2