Scroll to navigation

LDCONFIG(8) Podręcznik programisty Linuksa LDCONFIG(8)

NAZWA

ldconfig - konfiguruje powiązania konsolidacyjne czasu uruchamiania

SKŁADNIA

/sbin/ldconfig [-nNvXV] [-f conf] [-C cache] [-r root] directory...

/sbin/ldconfig -l [-v] biblioteka ...

/sbin/ldconfig -p

OPIS

ldconfig creates the necessary links and cache to the most recent shared libraries found in the directories specified on the command line, in the file /etc/ld.so.conf, and in the trusted directories, /lib and /usr/lib (on some 64-bit architectures such as x86-64, /lib and /usr/lib are the trusted directories for 32-bit libraries, while /lib64 and /usr/lib64 are used for 64-bit libraries).

Bufor jest używany przez konsolidator czasu uruchamiania: ld.so lub ld-linux.so. ldconfig sprawdza nagłówki i nazwy plików badanych bibliotek, aby określić, które wersje powinny mieć odnowione linki.

ldconfig will attempt to deduce the type of ELF libraries (i.e., libc5 or libc6/glibc) based on what C libraries, if any, the library was linked against.

Some existing libraries do not contain enough information to allow the deduction of their type. Therefore, the /etc/ld.so.conf file format allows the specification of an expected type. This is used only for those ELF libraries which we can not work out. The format is "dirname=TYPE", where TYPE can be libc4, libc5, or libc6. (This syntax also works on the command line.) Spaces are not allowed. Also see the -p option. ldconfig should normally be run by the superuser as it may require write permission on some root owned directories and files.

OPCJE

-c format, --format=format
(od glibc 2.2) Format bufora do użycia: old, new lub compat (domyślny).
-C cache
Używa cache zamiast /etc/ld.so.cache.
-f conf
Używa conf zamiast /etc/ld.so.conf.
-i, --ignore-aux-cache
(od glibc 2.7) Ignoruje dodatkowy plik bufora.
-l
(od glibc 2.2) Tryb biblioteki. Linkuj ręcznie pojedyncze biblioteki. Przeznaczone tylko dla ekspertów.
-n
Process only the directories specified on the command line. Don't process the trusted directories, nor those specified in /etc/ld.so.conf. Implies -N.
-N
Nie przebudowuje cache. O ile nie podano -X, linki są wciąż odnawiane.
-p, --print-cache
Wyświetla listę katalogów i biblioteki, przechowywane w bieżącym cache.
-r root
Zmienia katalog główny na root i używa go.
-v, --verbose
Tryb gadatliwy. Wyświetla bieżący numer wersji, nazwę każdego skanowanego katalogu i każdy tworzony link. Unieważnia tryb cichy.
-V, --version
Wyświetla wersję programu.
-X
Nie odnawia linków. O ile nie podano -N, cache jest wciąż przebudowywane.

PLIKI

/lib/ld.so
Konsolidator czasu uruchamiania.
/etc/ld.so.conf
Plik zawierający listę katalogów, po jednym w wierszu, wskazujących, gdzie szukać bibliotek.
/etc/ld.so.cache
Plik zawierający uporządkowaną listę bibliotek, znalezionych w katalogach wymienionych w /etc/ld.so.conf oraz w zaufanych katalogach.

ZOBACZ TAKŻE

ldd(1), ld.so(8)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.04 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

15 września 2017 r. GNU