Scroll to navigation

KBD_MODE(1) General Commands Manual KBD_MODE(1)

NAZWA

kbd_mode - zgłasza lub ustawia tryb klawiatury

SKŁADNIA

kbd_mode [ -a | -u | -k | -s ] [ -C KONSOLA ]

OPIS

Bez podanych argumentów, kbd_mode wypisuje bieżący tryb klawiatury (RAW, MEDIUMRAW or XLATE). Z argumentem ustawia ten tryb w następujący sposób:

-s: tryb scancode (RAW),

-k: tryb keycode (MEDIUMRAW),

-a: tryb ASCII (XLATE),

-u: tryb UTF-8 (UNICODE).

Oczywiście "-a" jest tylko tradycyjne, a używany kod może być dowolnym 8-bitowym zestawem znaków. Opcja "-u" powoduje, że oczekiwany jest zestaw 16-bitowy, a znaki te są przekazywane do jądra jako 1, 2 lub 3 bajty (zgodnie z kodowaniem UTF-8). W tych dwóch trybach używane jest mapowanie zdefiniowane przez loadkeys(1).

kbd_mode operuje na konsoli podanej w opcji "-C". Jeśli nie podano tej opcji, używana jest konsola skojarzona ze standardowym wejściem (stdin).

Uwaga: zmiana trybu klawiatury na inny niż ASCII lub Unicode spowoduje, że stanie się ona prawdopodobnie bezużyteczna. Komenda ta powinna być używana, jeśli jakiś program zostawił twoją klawiaturę w niewłaściwym stanie. Należy zauważyć, że w niektórych przedawnionych wersjach tego programu, opcja "-u" była synonimem "-s".

ZOBACZ TAKŻE

loadkeys(1)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

6 kwietnia 1994