Scroll to navigation

IPCMK(1) Polecenia użytkownika IPCMK(1)

NAZWA

ipcmk - tworzy różne zasoby IPC

SKŁADNIA

ipcmk [opcje]

OPIS

ipcmk pozwala na tworzenie segmentów pamięci dzielonej, kolejek komunikatów i tablic semaforów.

OPCJE

Zasoby mogą być określane z następującymi opcjami:
-M, --shmem rozmiar
Tworzy segment pamięci dzielonej o rozmiarze bajtów. Po argument rozmiar mogą występować przyrostki zwielokrotniające: KiB (=1024), MiB (=1024*1024), GiB itd. (cząstka "iB" jest opcjonalna, tzn. np. "K" znaczy to samo co "KiB") lub przyrostki KB (=1000), MB (=1000*1000), GB itd.
-Q, --queue
Tworzy kolejkę komunikatów.
-S, --semaphore liczba
Tworzy tablicę semaforów zawierająca liczbę elementów.

Inne opcje:

-p, --mode tryb
Uprawnienia dostępu do zasobu. Domyślnie 0644.
-V, --version
Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.
-h, --help
Wyświetla ten tekst i kończy pracę.

ZOBACZ TAKŻE

ipcrm(1), ipcs(1)

AUTOR

Hayden A. James

DOSTĘPNOŚĆ

Polecenie ipcmk jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne z Archiwum jądra Linux.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

lipiec 2014 util-linux