Scroll to navigation

DATE(1) Opdrachten voor gebruikers DATE(1)

NAAM

date - datum of tijd van het systeem tonen of instellen

SAMENVATTING

date [OPTIE]... [+FORMAAT]
date [-u|--utc|--universal] [MMDDuumm[[CC]YY][.ss]]

BESCHRIJVING

Toont de huidige datum en/of tijd (in de gegeven FORMAAT), of stelt de systeem datum in.

Een verplicht argument bij een lange optie is ook verplicht voor de korte optie.

-d, --date=DATUMTIJD
toon tijd voorgesteld door DATUMTIJD i.p.v. de huidige tijd
--debug
annoteer de ontlede datum, en waarschuw bij dubieus gebruik op stderr
-f, --file=DATUMTIJDBESTAND
als --date, voor elke regel in DATUMTIJDBESTAND
-I[FORMAAT], --iso-8601[=FORMAAT]
datum en tijd in ISO 8601-formaat tonen; FORMAAT kan zijn: 'date' voor alleen de datum(standaard), 'hours', 'minutes', 'seconds' of 'ns' voor datum +tijd in de aangegeven precisie. Bijvoorbeeld: 2006-08-14T02:34:56-06:00
-R, --rfc-email
datum en tijd in RFC 5322-formaat tonen; bijvoorbeeld: Mon, 14 Aug 2006 02:34:56 -0600
--rfc-3339=FORMAAT
datum en tijd in RFC 3339-formaat tonen; FORMAAT='date' toont alleen de datum, 'seconds' toont ook de tijd, 'ns' toont ook de nanoseconden. Bijvoorbeeld: 2006-08-14 02:34:56-06:00
-r, --reference=BESTAND
de laatste wijzigingstijd van BESTAND tonen
-s, --set=DATUMTIJD
deze tijd en/of datum instellen
-u, --utc, --universal
de standaard wereldtijd (UTC) gebruiken
--help
toon de helptekst en stop
--version
toon programmaversie en stop

FORMAAT bestuurt de uitvoer. Begrepen codes zijn:

%%
het procentteken
%a
de afkorting van de dag volgens de taalregio (bijv. zo)
%A
de volledige naam van de dag volgens de taalregio, (bijv. zondag)
%b
de afgekorte naam van de maand volgens de taalregio (bijv. jan)
%B
de volledige naam van de maand volgens de taalregio (bijv. januari)
%c
de datum/tijd volgens de taalregio (bijv. za 01 okt 2005 16:57:09 CEST)
%C
de eeuw; als %Y maar zonder de laatste twee cijfers (bijv. 20)
%d
de dag in de maand (bijv. 01)
%D
de datum op Amerikaanse manier; hetzelfde als %m/%d/%y
%e
de dag in de maand, met voorloopspatie; hetzelfde als %_d
%F
volledige datum; identiek aan %Y-%m-%d
%g
de laatste twee cijfers van het jaar van het ISO-weeknummer (zie %G)
%G
het jaar van het ISO-weeknummer (zie %V); normaal alleen nuttig met %V
%h
hetzelfde als %b
%H
het uur (00...23)
%I
het uur (01..12)
%j
de dag in het jaar (001...366)
%k
het uur, met voorloopspatie ( 0...23); hetzelfde als %_H
%l
het uur, met voorloopspatie ( 1...12); hetzelfde als %_I
%m
de maand (01...12)
%M
de minuut (00...59)
%n
een nieuwe regel
%N
de nanoseconden (000000000...999999999)
%p
het equivalent van AM of PM volgens de taalregio; meestal blanco
%P
als %p maar in kleine letters
%q
kwartaal van het jaar (1..4)
%r
de tijd in 12-uurs aanduiding volgens de taalregio (bijv. 11:11:04 PM)
%R
de tijd in 24-uurs aanduiding; hetzelfde als %H:%M
%s
de seconden sinds 1970-01-01 00:00:00 UTC
%S
de seconde (00...60) (60 kan ook, vanwege schrikkelseconde)
%t
een horizontale tab
%T
de tijd; hetzelfde als %H:%M:%S
%u
de dag van de week (1...7); 1 is maandag
%U
weeknummer in het jaar, met zondag als eerste dag van de week (00...53)
%V
ISO-weeknummer, met maandag als eerste dag van de week (01...53)
%w
de dag van de week (0...6); 0 is zondag
%W
weeknummer in het jaar, met maandag als eerste dag van de week (00...53)
%x
de datumweergave volgens de taalregio (bijv. 31-12-05)
%X
de tijdweergave volgens de taalregio (bijv. 23:13:48)
%y
de laatste twee cijfers van het jaar (00...99)
%Y
het jaar
%z
numerieke tijdzone in de vorm +hhmm (bijv. -0400)
%:z
numerieke tijdzone in de vorm +hh:mm (bijv. -04:00)
%::z
numerieke tijdzone in de vorm +hh:mm:ss (bijv. -04:00:00)
%:::z
numerieke tijdzone zonder onnodige nakomende nullen (bijv. -04, +05:30)
%Z
Engelse afkorting voor de tijdzone (bijv. CEST)

Standaard gebruikt 'date' voorloopnullen bij numerieke velden. De volgende optionele vlaggen mogen volgen op '%':

-
(een koppelteken:) geen voorloop gebruiken
_
(een liggend streepje:) voorloop spaties gebruiken
0
(een nul:) voorloop nullen gebruiken (standaard)
^
hoofdletters gebruiken, indien mogelijk
#
hoofd- in kleine letters wijzigen en omgekeerd, indien mogelijk

Na een opmaakcode mag nog optionele veldbreedte (een geheel getal) volgen. Sommige opmaakcodes mogen nog aangepast worden: met ofwel een E, om een alternatieve representatie uit de taalregio te gebruiken, ofwel een O om alternatieve numerieke symbolen uit de taalregio te gebruiken, waarbij voor beiden geldt: indien beschikbaar.

VOORBEELDEN

Een aantal seconden sinds tijdperkbegin (1970-01-01 UTC) omzetten naar de datum:
$ date --date='@2147483647'

De huidige tijd aan de westkust van de Verenigde Staten tonen:

$ TZ='America/Los_Angeles' date

De lokale tijd hier tonen voor negen uur 's morgens volgende vrijdagaan de westkust van de Verenigde Staten:

$ date --date='TZ="America/Los_Angeles" 09:00 next Fri'

DATE DATUMTIJD

De --date=DATUMTIJD is een vaak een leesbare notatie zoals "Sun, 29 Feb 2004 16:21:42 -08oo" of "2004-02-29 16:21:42" of zelfs "next Thursday". DATUMTIJD mag elementen bevatten zoals kalender datum, tijdstip, tijdzone, dag van de week, relatieve tijd, relatieve datum, en cijfers. Een lege DATUMTIJD geeft het begin van de dag aan. DATUMTIJD is complexer dan hier beschreven kan worden maar is volledig in de info documentatie opgenomen.

AUTEUR

Geschreven door David MacKenzie.

RAPPORTEREN VAN BUGS

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld vertaalfouten in date op <https://translationproject.org/team/nl>

COPYRIGHT

Copyright © 2018 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/date>
of lokaal via: info '(coreutils) date invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb@xs4all.nl>, Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

Februari 2019 GNU coreutils 8.30