Scroll to navigation

STRTOD(3) Linux Programmeurs Handleiding STRTOD(3)

NAAM

strtod, strtof, strtold - zet ASCII string om naar floating point number

SAMENVATTING

#include <stdlib.h>

double strtod(const char *nptr, char **endptr);
float strtof(const char *nptr, char **endptr);
long double strtold(const char *nptr, char **endptr);


Test Macro´s in glibc (zie feature_test_macros(7)):

strtof(), strtold():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

BESCHRIJVING

De strtod(), strtof() en strtold() functies zetten het eerste deel van de string waar nptr naar wijst om in respectievelijk een double, float en long double voorstelling.

De verwachte vorm voor (het eerste deel van) de string is eventuele voorafgaande witruimte zoals herkend door isspace(3), een optioneel plus ('+') of min ('-') teken, gevolgd door ofwel (i) een decimaal getal, ofwel (ii) een hexadecimaal getal, ofwel (iii) een oneindigheid ofwel (iv) een NAN (not-a-number, geen-getal).

Een decimaal getal bestaat uit een niet-lege rij van decimale cijfers, mogelijk een radix karakter (een locale-afhankelijke decimale punt, gewoonlijk '.')), mogelijk gevolgd door een decimale exponent. Een decimale exponent bestaat uit een 'E' of 'e' karakter, gevolgd door een optioneel plus of min teken, gevolgd door een niet-lege serie van decimale cijfers, en geeft vermenigvuldiging met een macht van 10 aan.

Een hexadecimaal getal bestaat uit een "0x" of "0X" gevolgd door een niet-lege rij van hexadecimale cijfers, mogelijk bevattend een radix karakter, mogelijk gevolgd door een binaire exponent. Een binaire exponent bestaat uit een "P" of een "p", gevolgd door een optioneel plus- of min-teken, gevolgd door een niet-lege rij van decimale getallen, en geeft een vermenigvuldiging met een macht van 2 aan. Ten minste één van het radix karakter en de binaire exponent moeten aanwezig zijn.

Een oneindigheid is òf "INF" òf "INFINITY"; op gebruik van hoofd- of kleine letters wordt niet gelet.

Een NAN is "NAN" (negeer hoofd- of kleine letters) optioneel gevolgd door een tekenreeks, (n-char-sequence), waar (n-char-sequence) in een implementatie-afhankelijke manier het type van de NAN specificeert (zie NOTITIES).

EIND WAARDE

Deze functies geven de omgezette waarde terug, als die er is.

Als endptr niet NULL is, dan wordt een pointer naar het karakter direct achter het laatste in deconversie gebruikte karakter opgeslagen op de locatie waar endptr naar wijst.

Als geen conversie gedaan is, dat wordt nul teruggegeven, en (tenzij endptr is null) de waarde van nptr is opgeslagen in de locatie waar endptr naar wijst.

Als de correcte waarde overflow zou veroorzaken, dan wordt plus of minus HUGE_VAL (HUGE_VALF, HUGE_VALL)teruggegeven (afhankelijk van het teken van de waarde), en ERANGE wordt gezet in errno. Als de correcte waarde underflow zou veroorzaken, dan wordt nul teruggegeven en ERANGE wordt gezet in errno.

FOUTEN

ERANGE
Overflow of underflow trad op.

ATTRIBUTEN

Voor een uitleg van de termen in deze sectie, zie attributes(7).
Interface Attribuut Waarde
strtod(), strtof(), strtold() Thread veiligheid MT-Safe taalgebied

VOLDOET AAN

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99.

strtod() was ook in C89 beschreven.

OPMERKINGEN

Omdat 0 een geldige uitvoerwaarde is zowel bij succes als falen, moet het aanroepende programma errno instellen op 0 voor de aanroep, en vervolgens bepalen of een fout optrad door te controleren of errno een niet-nul waarde heeft na de aanroep.

In de glibc implementatie, wordt de n-char-sequence die optioneel "NAN" volgt geïnterpreteerd als een gehele waarde (met optioneel '0' of '0x' als voorvoegsel om 8 of 16 als basis te selecteren) die geplaatste wordt in de mantisse component van de teruggegeven waarde.

VOORBEELD

Zie het voorbeeld in de strtol(3) handleiding; het gebruik van de functies beschreven in deze handleiding is vergelijkbaar.

ZIE OOK

atof(3), atoi(3), atol(3), nan(3), nanf(3), nanl(3), strfromd(3), strtol(3), strtoul(3)

COLOFON

Deze pagina is onderdeel van release 5.04 van het Linux man-pages-project. Een beschrijving van het project, informatie over het melden van bugs en de nieuwste versie van deze pagina zijn op https://www.kernel.org/doc/man-pages/ te vinden.

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb@xs4all.nl>, Joost van Baal <joostv-manpages-nl-2398@mdcc.cx>, Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

15 september 2017 Linux