Scroll to navigation

ERROR::PASS1(7stap) ERROR::PASS1(7stap)

JMÉNO

error::pass1 - chyby procesní fáze 1

POPIS

Chyby, které se vyskytnou během procesní fáze 1 (Pass 1) jsou obvykle syntaktického charakteru. Lze je rozdělit do následujících tříd:

Lexikální analyzátor systemtapu dokáže detekovat širokou škálu chyb jako např. chybějící operandy, nebo oddělovače. Snaží se vypsat seznam vstupů, které očekával, ale nedostal. Zároveň označuje oblast kódu ve které se chyba vyskytla. Manuálová stránka stap(1) a/nebo systemtap tutoriál jsou vhodné reference pro studium syntaxe skriptovacího jazyka.

Gramatika skriptovacího jazyka obsahuje nejméně jednu nejednoznačnost. Vztahuje se k volitelnému oddělovači ; (středník) a operátory inkrementu a dekrementu ++ a -- . Pokud parser detekuje tento typ chyby, zvažte vložení oddělovače ; mezi sousedící příkazy.

Systemtap skript, který používá syntaktické konstrukce $N a @N pro substituci parametrů příkazové řádky, nemusí fungovat správně, pokud některé parametry na příkazové řádce chybí.

Některé verze systemtapu přinesly nekompatibilní změny skriptovacího jazyka, jako například přidání klíčových slov "try" a "catch" pro obsluhu výjimek. V takových případech lze systemtap spustit v režimu zpětné kompatibility pomocí přepínače --compatibility=VERSION kde VERSION je poslední známá verze systemtapu, se kterou skript fungoval. Významné změny se zaznamenávají v souboru NEWS.

VÍCE INFORMACÍ

Zvýšením upovídanosti pro procesní fázi 1 ( --vp 1 ) lze získat podrobnější informace o chybě.

VIZ TÉŽ

stap(1),
error::reporting(7stap)