Scroll to navigation

ERROR::FAULT(7stap) ERROR::FAULT(7stap)

JMÉNO

error::fault - chyba přístupu do paměti

POPIS

Během činnosti systemtap skriptu může nastat chyba čtení nebo zápisu, pokud se sktipt pokusí dereferencovat neplatný ukazatel. To může nastat při použití kontextových proměnných, které nemají platnou hodnotu, nebo případně při přístupu do paměti, která byla odstránkována na disk.

Tyto chyby jsou benigní, neboť je lze zachytit za běhu a korektně obsloužit. Pokud bezprostřední ukončení není žádoucí, následující volby mohou být užitečné: --skip-badvars nebo --suppress-handler-errors nebo -DMAXERRORS=NN"," případně obalení relevantních částí kódu try/catch blokem.

Možností je také upravit zkoumaný program tak, aby nedošlo k odstránkování důležitých dat. Jednou z možností je přidat nějaké nenáročné operace s danými daty, jako například strlen(foo) pro string, nebo iterování přes prvky pole, či lineárního seznamu, případně přečíst několik bajtů v bloku na haldě. Cílem je vyvolat "page fault" dříve než se bude k daným datům pokoušet přistoupit systemtap.

VIZ TÉŽ

stap(1),
error::reporting(7stap)