Scroll to navigation

rpc.mountd(8) rpc.mountd(8)

İSİM

rpc.mountd - NFS bağlama süreci

KULLANIM

/usr/sbin/rpc.mountd [seçenekler]

AÇIKLAMA

rpc.mountd, NFS dosya sistemi bağlama protokolünü yürütür. Bir NFS alıcısına bir MOUNT isteği geldiğinde, isteği ağ kullanımına tahsis edilmiş dosya sistemlerinin listesinden kontrol eder. Şayet istemci dosya sistemine bağlanmak için gerekli yetkiye sahipse, rpc.mountd istenen dizin için bir dosya tanımlayıcı oluşturur ve bunu istemciye döndürür.

rpc.mountd sunucusu, NFS istemcileri tarafından yapılan dosya sistemi bağlama isteklerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan bir servistir.

NFS Dosya Sistemlerinin İhracı

Dosya sistemlerini NFS istemcileri için kullanılabilir hale getirmeye dosya sisteminin ihracı (exporting) denir.

Dosya sistemleri ve istemci konakları, /etc/exports dosyası içinde listelenmeli ve her sistem açılışında exportfs -a ile kullanıma açılmalıdır. exportfs(8) komutu, ihraç bilgilerini hem çekirdeğin NFS sunucu modülü hem de rpc.mountd süreci için kullanılabilir hale getirir.

Ayrıca, dizinleri exportfs'nin konak:/dizin sözdizimini kullanarak da tek tek ihraç edebilirsiniz.

rmtab Dosyası

NFS servisinin kullanıcı seviyesi bölümü. Bir NFS sunucu tarafından alınan her bir bağlama isteği için rpc.mountd, /var/lib/nfs/rmtab dosyasına bir girdi ekler. Bir ayırma isteği geldiğinde ise bu girdi silinir.

Bununla birlikte, bu dosya çoğunlukla süs olarak durur. Birincisi, istemci rpc.mountd'nin UMOUNT yordamını çağırdıktan sonra bile dosya tanımlayıcısı kullanabilir olmaya devam edecektir. İkinci olarak, şayet bir istemci makina rpc.mountd'ye haber vermeksizin kapatılıp açılırsa, rmtab dosyasındaki eski girdi olduğu gibi kalacaktır.

SEÇENEKLER

şey için hata ayıklamayı açar.

Önalanda çalışır (artalan süreci haline gelmez).

Her bir bağlantı için uygulanacak parametreleri ve bu sunucunun hizmet vereceği istemcilerin listelendiği exports dosyasını tanımlar (ayrıntılı bilgi için bkz. exports(5)). Öntanımlı olarak, ihraç bilgileri /etc/export dosyasından alınır.

Kullanım iletisi gösterir.

Açık dosya tanımlayıcılarının sayısını sınırlar. Öntanımlı değer 256'dır.

Bu seçenek kullanılarak, tercih edilmeyen NFS sürümü belirtilebilir. rpc.mountd'nin geçerli sürümü, NFS sürüm 2 ve sürüm 3'ü desteklemektedir. Şayet çekirdek modülü NFSv3 desteği olmadan derlenmiş ise, rpm.mountd --no-nfs-version 3 komutu kullanılmalıdır.

Bağlama işlemi için TCP kullanılmaz.

Yoksayılır (unfsd ile uyumluluk??).

rpc.mountd'yi portmapper tarafından atana rasgele bir port yerine, num ile belirtilen port üzerinden bağlanmaya zorlar.

Bu seçenek kullanılarak, tercih edilen NFS sürümü belirtilebilir. rpc.mountd'nin geçerli sürümü, NFS sürüm 2 ve sürüm 3'ü desteklemektedir.

Bağlama işlemi için TCP kullanılmaz.

TCP_WRAPPERS DESTEĞİ

rpc.mountd'nin bu sürümü tcp_wrapper kütüphanesi tarafından korunmaktadır. Kullanılmasını mümkün kılmak istiyorsanız, rpc.mountd'ye istemci erişimi vermek zorundasınız. Örneğin, .bar.com alan adındaki istemcilerden erişimlere izin vermek için /etc/hosts.allow dosyasına şu satırı eklemelisiniz:

mountd: .bar.com

Süreç ismi olarak mountd kullanmalısınız (komutun ismi farklı olsa bile).

Daha ayrıntılı bilgi için tcpd(8) ve hosts_access(5) kılavuz sayfalarına bakınız.

İLGİLİ BELGELER

exports(5), exportfs(8)), nfsd(8), rpc.rquotad(8).

İLGİLİ DOSYALAR

/etc/exports, /var/lib/nfs/xtab.

YAZAN

Olaf Kirch, Bill Hawes, H. J. Lu, G. Allan Morris III ve diğerleri.

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004

25 Ağustos 2000