Scroll to navigation

iconv(1) iconv(1)

İSİM

iconv - belirtilen dosyanın karakter kodlamasını değiştirir

KULLANIM

iconv [-lcs?V] [-f isim] [-t isim] [-o çıktı-dosyası]
    [--from-code=isim] [--to-code=isim] [--output=çıktı-dosyası]
    [--list] [--silent] [--verbose] [--help] [--usage] [--version]
    [dosya...]

AÇIKLAMA

iconv komutu; dosya ile belirtilen dosyadaki karakterlerin kodlamasını, başka bir karakter kodlamasına dönüştürür. Sonuç, --output seçeneği ile belirtilmediği sürece standart çıktıya gönderilir.

Özgün metin kodlaması belirtilir.

Çıktı için kodlama belirtilir.

Kodlaması bilinen tüm karakter kodlamalarını listeler.

Geçersiz karakterleri çıktıya yazmaz.

Çıktı için dosya belirtilir.

Uyarılar engellenir.

Gelişim bilgisini gösterir.

?, --help
Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

Kısa kullanım iletisi gösterilir ve çıkar.

Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

Uzun seçeneklerdeki argümanlar zorunlu olsun olmasın kısa seçeneklerde de geçerlidir.

YAZAN

iconv, GNU C Kütüphanesinin bir parçası olarak, Ulrich Drepper tarafından yazılmıştır.

iconv man sayfası Joel Klecker <espy (at) debian.org> tarafından, Debian GNU/Linux Sistemi için yazılmıştır.

Bu man sayfası (Türkçe olarak) Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr> tarafından yazılmıştır.

Kasım 2003 glibc