Scroll to navigation

fstab(5) Linux Yazılımcısının Kılavuzu fstab(5)

İSİM

fstab - dosya sistemleri hakkındaki bilgileri içerir

KULLANIM

#include <fstab.h>

AÇIKLAMA

fstab dosyası çeşitli dosya sistemleri hakkında açıklayıcı bilgiler içerir. fstab dosyasına uygulamalar tarafından yazılmaz, sadece okunur; bu dosyanın oluşturulması ve bakımı sistem yöneticisinin sorumluluğundadır. fstab'daki girdilerin sırası önemlidir; çünkü fsck(8), mount(8) ve umount(8), işlemleri sırasında fstab içeriğini sıralı bir şekilde işlerler.

Her dosya sistemi ayrı bir satırda açıklanmıştır; her satırdaki alanlar boşluklar veya sekmelerle ayrılmıştır:

  ds_belirtimi  ds_dizini  ds_türü  seçenekler  dump_alanı  fsck_alanı

Blok aygıtını ya da bağlanacak uzak dosya sistemini belirtir.

Bu alan, sıradan bağlama işlemlerinde bağlanacak aygıt için blok aygıtı dosyası ismini (mknod(8) ile oluşturulmuş '/dev/cdrom' ya da '/dev/sdb7' gibi aygıt dosyaları) içerir. NFS bağlama işlemlerinde bu alanın sözdizimi şöyledir: <konak>:<dizin>. Örnek: `knuth.aeb.nl:/'. procfs için ise 'proc kullanılır.

Aygıt isimlerini açıkça belirterek kullanmak yerine, LABEL=<etiket>, UUID=<uuid> sözdizimiyle, bağlanacak dosya sisteminin (ext2 ya da xfs) UUID'si ya da oylum etiketi (bkz. e2label(8) ya da xfs_admin(8)) kullanılabilir (örnek: `LABEL=Boot' ya da `UUID=3e6be9de-8139-11d1-9106-a43f08d823a6'). Bu kullanım sistemin değişikliklere uyumunu da sağlayacaktır. Örneğin, bir SCSI disk eklemek ya da kaldırmak istediğinizde diskin aygıt dosyası adı değişse bile dosya sisteminin oylum etiketi değişmeyecektir.

Dosya sisteminin bağlama noktasını tanımlar. Bu alan takas bölümleri için 'none' (yok) olarak tanımlanmalıdır. Eğer bağlama noktası ismi boşluklar içeriyorsa, bu boşluk karakterleri '\040' şeklinde öncelenmelidir.

Dosya sisteminin türünü tanımlar. Sistem şu anda aşağıdaki dosya sistemleri desteklemektedir (diğer desteklenen sistemler için /proc/filesystems dosyasına bakın).

14 veya 30 karakterlik dosya isimlerini destekleyen bir yerel dosya sistemidir.

minix'e göre daha uzun dosya isimlerine ve daha geniş dosya düğümlerine destek veren bir yerel dosya sistemidir. Bu dosya sisteminin yerini ext2 almıştır, artık kullanılmamaktadır.

Daha uzun dosya isimleri ve daha geniş dosya düğümleri ile daha pek çok özellik içeren bir yerel dosya sistemidir.

ext2'nin günlüklü türüdür.

Daha uzun dosya isimleri ve daha geniş dosya düğümleri ile daha pek çok özellik içeren bir yerel dosya sistemidir.

Jurnalleme, ölçeklenebilirlik ile daha pek çok özellik içeren bir yerel dosya sistemidir.

MS-DOS disk bölümleri için kullanılan bir yerel dosya sistemidir.

HPFS disk bölümleri için kullanılan bir yerel dosya sistemidir.

CD-ROM aygıtları için kullanılan bir yerel dosya sistemidir.

Takas bölümleri için kullanılan bir disk bölümüdür.

Eğer ds_türü alanında dosya türü olarak ignore (yoksay) verilirse, girdi yoksayılır. Bu özellik kullanılmayan disk bölümlerini belirtmek için kullanışlıdır.

Bu alan, dosya sisteminin bağlama seçenekleri için ayrılmıştır.

Bu alan virgülle ayrılmış liste biçimindedir. En azından bağlantı türünü ve ek olark da dosya sistemlerine özel seçenekleri içerir. nfs dışındaki dosya sistemlerinin seçenekleri hakkında ayrıntılı bilgileri mount(8)'da bulabilirsiniz. nfs dosya sistemi seçenekleri için de nfs(5)'ye bakabilirsiniz. Bütün dosya sistemleri için ortak olan seçenekler şunlardır:

Sistem açılışı sırasında (mount -a) bu dosya sistemi bağlanmaz. ''user'' bir kullanıcının bağlamasına izin verir ve ''owner'' sadece aygıt sahibinin bağlamasına izin verir. Daha detaylı belgeleme için mount(8)'a bakın.

Dosya sistemini herhangi bir kullanıcı bağlayabilir.

Dosya sistemini sadece sahibi bağlayabilir.

Daha ayrıntılı bilgi için mount(8)'a bakınız.

dump(8) komutu tarafından bu dosya sisteminin dökümlenmesinin gerekip gerekmediğini belirtmek için kullanılır. Eğer bu alan atlanmışsa veya sıfır değeri verilmişse, dosya sisteminin dökümlenmesinin gerekmediğini kabul edilir.

fsck(8) komutu tarafından, sistem yeniden başlatılırken yapılan denetimlerin hangi sırada yapılacağını belirlemek için kullanılır. Kök dosya sistemi için bu alanın değeri 1 olmalıdır. Diğer dosya sistemlerine ise 2 değeri verilmelidir. Aynı sürücü üstündeki dosya sistemleri sıra ile kontrol edilirken, farklı sürücüler üzerindeki dosya sistemleri, farklı sürücülerin aynı anda çalışabilme özelliklerini de sınamak için, aynı anda denetlenir. Eğer bu alan atlanmışsa ya da sıfırsa, fsck dosya sisteminin denetlenmesi gerekmediğini varsayar.

fstab'daki girdileri okumanın en uygun yolu getmntent(3) işlevini kullanmaktır.

İLGİLİ DOSYALAR

/etc/fstab - fstab dosyası /etc içindedir.

HATALAR

mount(8) belgeleri daha sık güncellenir.

İLGİLİ BELGELER

getmntent(3), fs(5), nfs(5), mount(8), swapon(8).

GEÇMİŞ

fstab dosya biçimi ilk kez 4.0 BSD'de kullanılmıştır.

ÇEVİREN

Can Kavaklıoğlu <linuxcucan (at) yahoo.com>, Şubat 2004

15 Haziran 1999 Linux 2.2