Scroll to navigation

DROP SCHEMA(7) SQL - Dil Deyimleri DROP SCHEMA(7)

İSİM

DROP SCHEMA - bir şemayı kaldırır

KULLANIM

DROP SCHEMA isim [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ]

AÇIKLAMA

DROP SCHEMA veritabanınıdaki şemaları kaldırır.

Bir şemayı sadece sahibi veya ayrıcalıklı kullanıcı kaldırabilir. Şemanın sahibi şema içindeki nesnelerin bazıları kendine ait olmasa bile şemayı ve dolayısıyla içindeki nesneleri veritabanından kaldırabilir.

PARAMETRELER

Kaldırılacak şemanın ismi.

Şemaya bağımlı nesnelerin de (tablolar, işlevler, v.s.) silinmesini sağlar.

Şemaya bağımlı nesneler varsa şemanın kaldırılmasını engeller. Bu öntanımlıdır.

ÖRNEKLER

Veritabanındaki mystuff şemasını içindekilerle beraber kaldırmak için:

DROP SCHEMA mystuff CASCADE;

UYUMLULUK

SQL standardının bir defada sadece bir şema kaldırılmasına izin vermesi dışında, DROP SCHEMA SQL standardıyla tamamen uyumludur.

İLGİLİ BELGELER

ALTER SCHEMA [alter_schema(7)], CREATE SCHEMA [create_schema(7)].

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005

PostgreSQL