Scroll to navigation

quotacheck(8) System Manager's Manual quotacheck(8)

NAZWA

quotacheck - przeszukuje system plików w celu określenia wykorzystania dysku oraz tworzy, sprawdza i naprawia pliki kwot

SKŁADNIA

quotacheck [ -gubcfinvdMmR ] [ -F nazwa-formatu ] -a | system-plików

OPIS

quotacheck bada każdy z systemów plików, tworzy tablicę zajętości dysku i porównuje ją z tablicą zapisaną w pliku kwot dyskowych systemu plików (krok ten jest pomijany w przypadku podania opcji -c). Jeśli stwierdzone zostaną rozbieżności, to aktualizowane są zarówno plik kwot, jak i aktualna systemowa kopia nieprawidłowych kwot (to ostatnie ma miejsce jedynie podczas sprawdzania aktywnego systemu plików, co nie jest zalecane). Domyślnym zachowaniem jest sprawdzanie jedynie kwot dyskowych użytkowników. quotacheck oczekuje, że każdy ze sprawdzanych systemów plików zawiera pliki kwot o nazwach [a]quota.user i [a]quota.group, umieszczone w głównym katalogu danego systemu plików. Jeśli plik nie istnieje, to quotacheck go utworzy.

Jeśli plik kwot jest uszkodzony, to quotacheck spróbuje zachować tyle danych, ile będzie możliwe. Odzyskiwanie danych może wymagać interwencji użytkownika. Bez dodatkowych opcji, quotacheck w takiej sytuacji po prostu zakończy pracę. W trybie interakcyjnym (opcja -i), użytkownik jest proszony o poradę. Porady można udzielić z linii poleceń (patrz opcja -n), co jest przydatne podczas automatycznego uruchamiania quotacheck (np. ze skryptu) i niepowodzenie jest nie do przyjęcia.

quotacheck powinno być uruchamiane każdorazowo gdy system startuje i montuje niepoprawne systemy plików. Najczęściej zdarza się to po awarii systemu.

Jest wysoce zalecane, aby uruchamiać quotacheck przy wyłączonych dla danego systemu plików kwotach. W przeciwnym razie, mogą wystąpić uszkodzenia lub utrata danych w plikach kwot. Nie jest również rozsądnym uruchamianie quotacheck na aktywnym systemie plików, gdyż aktualne zużycie zasobów może ulec zmianie podczas przeszukiwania. Aby temu zapobiec, quotacheck próbuje przełączyć system plików w tryb "tylko do odczytu", zanim rozpocznie przeszukiwanie. Po zakończeniu przeszukiwania system plików jest przełączany w tryb "do odczytu i zapisu". Można to wyłączyć za pomocą opcji -m. Można również za pomocą opcji -M spowodować, aby quotacheck ignorował niepomyślne przełączenie systemu plików w tryb "tylko do odczytu".

OPCJE

Wymusza tworzenie przez quotacheck kopii zapasowych pliku kwot przed zapisaniem nowych danych.
Sygnalizuje przez quotacheck postęp operacji. Normalnie, działa on po cichu. Jeśli poda się tę opcję dwukrotnie, wypisywany jest również bieżący katalog (proszę zauważyć, że może to spowolnić przeszukiwanie, w dający się odczuć sposób).
Tryb odpluskwiania. Podaje mnóstwo informacji, które mogą posłużyć do wyszukiwania błędów w programie. Wynik jest bardzo szczegółowy a przeszukiwanie - powolne.
Sprawdza jedynie kwoty dyskowe użytkowników na systemach plików wymienionych w /etc/mtab lub podanych w linii poleceń. Jest to zachowanie domyślne.
Sprawdza jedynie kwoty dyskowe grup na systemach plików wymienionych w /etc/mtab lub podanych w wierszu linii polecenia.
Nie czyta istniejących plików kwot. Po prostu wykonuje przeszukanie i zapisuje jego wyniki na dysku. quotacheck pominie również poszukiwanie starych plików kwot, gdy ich nie znajdzie.
Wymusza sprawdzanie systemu plików przy włączonych kwotach. Jest to niezalecane, gdyż utworzone pliki kwot mogą być nieaktualne.
Opcja ta wymusza sprawdzanie systemu plików w trybie "do odczytu i zapisu", gdy przełączenie w tryb "tylko do odczytu" się nie powiedzie. Należy to robić, gdy ma się pewność, że żaden proces nie zapisuje na przeszukiwanym systemie plików.
Omija próby przełączenia systemu plików w tryb "tylko do odczytu". Patrz komentarz do opcji -M.
Tryb interaktywny. Domyślnie, quotacheck kończy pracę po wykryciu błędu. W trybie interaktywnym użytkownik jest pytany o decyzję. Patrz opcja -n.
Jeśli plik kwot jest uszkodzony, mogą pojawić się podwójne wpisy dla poszczególnych identyfikatorów użytkowników lub grup. Normalnie, w takiej sytuacji quotacheck kończy pracę lub pyta użytkownika o decyzję. Przy włączeniu tej opcji, używany jest zawsze pierwszy wpis (działa ona również w trybie interakcyjnym).
Sprawdza kwoty według podanego formatu (tzn. nie jest wykonywane automatyczne wykrywanie formatu). Jest to zalecane, gdyż detekcja może nie działać poprawnie w przypadku uszkodzonych plików kwot. Dozwolone są następujące nazwy formatów: vfsold - pierwotny format udziałów z 16-bitowymi UID-ami/GID-ami, vfsv0 - format udziałów z 32-bitowymi UID-ami/GID-ami, 64-bitowe użycie przestrzeni, 32-bitowe użycie i-węzłów oraz limity, vfsv1 - format udziałów z 64-bitowymi limitami i użyciem, rpc - udziały poprzez NFS, xfs - udziały w systemie plików XFS.
Sprawdza wszystkie zamontowane, różne od NFS systemy plików wymienione w /etc/mtab
Używane w połączeniu z opcją -a powoduje sprawdzenie kwot na wszystkich systemach plików, oprócz głównego.

UWAGA

quotacheck powinno być uruchamiane tylko przez superużytkownika. Użytkownicy nieuprzywilejowani przypuszczalnie nie mają praw do odczytu wszystkich katalogów danego systemu plików.

ZOBACZ TAKŻE

quota(1), quotactl(2), fstab(5), quotaon(8), repquota(8), convertquota(8), setquota(8), edquota(8), fsck(8), efsck(8), e2fsck(8), xfsck(8)

PLIKI

pliki kwot umieszczone w głównym katalogu systemu plików (wersja 2 kwot, systemy plików inne niż XFS)
pliki kwot umieszczone w głównym katalogu systemu plików (wersja 1 kwot, systemy plików inne niż XFS)
/etc/mtab
nazwy i lokalizacja zamontowanych systemów plików

AUTOR

Jan Kara <jack@suse.cz>
W oparciu o starą wersję quotacheck autorstwa:
Edvarda Tuindera <ed@elm.net>
Marco van Wieringena <mvw@planets.elm.net>

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

20 lipca 2001