Scroll to navigation

PWD(1) Polecenia użytkownika PWD(1)

NAZWA

pwd - wypisuje nazwę bieżącego katalogu roboczego

SKŁADNIA

pwd [OPCJA]...

OPIS

Wypisuje pełną nazwę bieżącego katalogu roboczego.

używa zmiennej środowiskowej PWD, nawet jeśli zawiera ona dowiązania symboliczne
unika wszystkich dowiązań symbolicznych
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Jeśli nie poda się żadnej opcji, domyślnie używane jest -P.

UWAGA: aktualnie używana powłoka może posiadać swoją wersję pwd, która z reguły przesłania wersję opisaną w niniejszym podręczniku. Proszę zapoznać się z dokumentacją używanej powłoki, aby dowiedzieć się szczegółów o obsługiwanych opcjach. Aby wywołać opisaną tu wersję, można użyć polecenia env tzn. env pwd ....

AUTOR

Napisane przez Jima Meyeringa.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
O błędach tłumaczenia poinformuj przez <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

getcwd(3)

Pełna dokumentacja: <https://www.gnu.org/software/coreutils/pwd>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) pwd invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

wrzesień 2020 GNU coreutils 8.32