Scroll to navigation

CHATTR(1) General Commands Manual CHATTR(1)

NAZWA

chattr - zmienia atrybuty plików w linuksowym systemie plików

SKŁADNIA

chattr [ -RVf ] [ -v wersja ] [ -p projekt ] [ tryb ] pliki...

OPIS

chattr zmienia atrybuty plików w linuksowym systemie plików.

Format w trybie symbolicznym ma postać +-=[aAcCdDeFijmPsStTux].

Operator + powoduje dodanie wybranych atrybutów do istniejących; - powoduje ich usunięcie, a = powoduje, że stają się jedynymi atrybutami jakie posiadają pliki.

Litery aAcCdDeFijmPsStTux oznaczają wybór nowych atrybutów dla plików: tylko dopisywanie (a), bez aktualizacji atime (A), kompresja (c), bez kopiowania przy zapisie (C), bez zrzutów (d), synchroniczna aktualizacja katalogu (D), format ekstentu (e), wyszukiwania katalogów niezależne od wielkości znaków (F), niezmienny (i), dziennik danych (j), brak kompresji (m), hierarchię projektu (P), bezpieczne kasowanie (s), synchroniczna aktualizacja (S), brak łączenia końcówek (t), korzeń hierarchii katalogów (T), niekasowalność (u) oraz bezpośredni dostęp do plików (x)

Następujące atrybuty mają status tylko do odczytu i mogą zostać wyświetlone przez lsattr(1), lecz nie są modyfikowalne przez chattr: zaszyfrowany (E), katalog indeksowany (I), dane wewnątrz i-węzła (N), zabezpieczenie verity (V).

Nie wszystkie opcje są obsługiwane i wykorzystywane przez wszystkie systemy plików. Więcej informacji na ten temat należy szukać w podręcznikach systemowych danych systemów plików, takich jak btrfs(5), ext4(5) i xfs(5).

OPCJE

Rekurencyjna zmiana atrybutów katalogów i ich zawartości.
Tryb szczegółowy komunikatów chattr oraz wypisanie wersji programu.
Wyłącza wyświetlanie większości komunikatów o błędach.
Ustawia wersję pliku/numer pokolenia (generation number).
Ustawia numer projektu pliku.

ATRYBUTY

Plik z ustawionym atrybutem a może być otwierany do zapisu tylko w trybie dopisywania. Jedynie superużytkownik lub proces posiadający możliwosć CAP_LINUX_IMMUTABLE może ustawić lub zdjąć ten atrybut.
Gdy modyfikowany jest plik z ustawionym atrybutem A, jego rekord atime nie jest zmieniany. Pozwala to uniknąć sporej ilości dyskowych operacji wejścia/wyjścia w systemach zainstalowanych na laptopach.
Plik z ustawionym atrybutem c jest automatycznie kompresowany na dysku przez jądro. Odczyt tego pliku zwraca zdekompresowane dane. Zapis do pliku powoduje kompresję danych przed zapisaniem ich na dysku. Uwaga: proszę zapoznać się z rozdziałem o błędach i ograniczeniach na końcu niniejszego dokumentu. Uwaga: w przypadku btrfs, po ustawieniu flagi c nie da się ustawić flagi C. Występuje też konflikt z opcją montowania btrfs nodatasum).
Plik z atrybutem C nie jest przedmiotem aktualizacji kopiowania przy zapisie. Flaga jest obsługiwana wyłącznie w systemach przeprowadzających kopiowanie przy zapisie. Uwaga: w btrfs flaga ta powinna być ustawiana dla pustych i nowych plików. Jeśli zostanie ustawiona dla pliku mającego bloki danych, nie jest zdefiniowane, kiedy bloki przypisane do pliku będą w pełni stabilne. Jeśli flaga jest ustawiona na katalogu, nie ma wpływu na sam katalog, lecz wszystkie nowe pliki w nim tworzone będą miały ustawiony atrybut No_COW. Gdy ustawiona jest flaga C, nie można ustawić flagi c.
Plik z ustawionym atrybutem d nie jest kandydatem do archiwizacji, podczas uruchamiania programu dump(8).
Gdy modyfikowany jest katalog z ustawionym atrybutem D, zmiany są zapisywane na dysk synchronicznie; jest to równoznaczne z opcją montowania "dirsync", dotyczącą określonego zbioru plików.
Atrybut e wskazuje, że plik używa ekstentów do mapowania bloków na dysku. Nie może być usunięty przez chattr(1).
A file, directory, or symlink with the 'E' attribute set is encrypted by the filesystem. This attribute may not be set or cleared using chattr(1), although it can be displayed by lsattr(1).
A directory with the 'F' attribute set indicates that all the path lookups inside that directory are made in a case-insensitive fashion. This attribute can only be changed in empty directories on file systems with the casefold feature enabled.
A file with the 'i' attribute cannot be modified: it cannot be deleted or renamed, no link can be created to this file, most of the file's metadata can not be modified, and the file can not be opened in write mode. Only the superuser or a process possessing the CAP_LINUX_IMMUTABLE capability can set or clear this attribute.
The 'I' attribute is used by the htree code to indicate that a directory is being indexed using hashed trees. It may not be set or cleared using chattr(1), although it can be displayed by lsattr(1).
A file with the 'j' attribute has all of its data written to the ext3 or ext4 journal before being written to the file itself, if the file system is mounted with the "data=ordered" or "data=writeback" options and the file system has a journal. When the filesystem is mounted with the "data=journal" option all file data is already journalled and this attribute has no effect. Only the superuser or a process possessing the CAP_SYS_RESOURCE capability can set or clear this attribute.
A file with the 'm' attribute is excluded from compression on file systems that support per-file compression.
A file with the 'N' attribute set indicates that the file has data stored inline, within the inode itself. It may not be set or cleared using chattr(1), although it can be displayed by lsattr(1).
A directory with the 'P' attribute set will enforce a hierarchical structure for project id's. This means that files and directories created in the directory will inherit the project id of the directory, rename operations are constrained so when a file or directory is moved into another directory, that the project ids must match. In addition, a hard link to file can only be created when the project id for the file and the destination directory match.
Gdy plik z ustawionym atrybutem s zostanie skasowany, jego bloki zostają wyzerowane i zapisane z powrotem na dysku. Uwaga: proszę zapoznać się z rozdziałem o błędach i ograniczeniach na końcu niniejszego dokumentu.
Gdy modyfikowany jest plik z ustawionym atrybutem S, zmiany są zapisywane na dysk synchronicznie; jest to równoznaczne z opcją montowania "sync", dotyczącą określonego zbioru plików.
Plik z atrybutem t nie będzie miał częściowego fragmentu bloku na końcu pliku uwspólnionego z innymi plikami (na systemach plików wspierających łączenie końcówek). Jest to niezbędne dla programów takich jak LILO, które dokonują bezpośredniego odczytu z systemu plików i które nie rozumieją plików o połączonych końcówkach. Uwaga: w chwili pisania tego tekstu systemy plików ext2, ext3 i ext4 nie obsługują (jeszcze, oprócz bardzo eksperymentalnych łatek) łączenia końcówek.
Katalog z atrybutem T zostanie uznany za będący na szczycie hierarchii katalogów na potrzeby alokatora bloków Orlov. Jest to wskazówka dla alokatora bloków używanego przez ext3 i ext4, że podkatalogi znajdujące się poniżej nie są ze sobą powiązane i dlatego powinny być rozmieszczone w innych miejscach do celów alokacji. Dobrym pomysłem jest np. ustawienie atrybutu "T" dla katalogu /home, dzięki czemu /home/jasiek i /home/marysia będą położone w oddzielnych grupach bloków. Do katalogów, które nie mają ustawionego tego atrybutu, alokator bloków Orlov będzie się starał grupować podkatalogi bliżej siebie tam, gdzie to będzie możliwe.
Gdy kasowany jest plik z ustawionym atrybutem u, jego zawartość zostaje zachowana. Umożliwia to użytkownikowi odzyskanie takiego pliku. Uwaga: proszę zapoznać się z rozdziałem o błędach i ograniczaniach na końcu niniejszego dokumentu.
The 'x' attribute can be set on a directory or file. If the attribute is set on an existing directory, it will be inherited by all files and subdirectories that are subsequently created in the directory. If an existing directory has contained some files and subdirectories, modifying the attribute on the parent directory doesn't change the attributes on these files and subdirectories.
A file with the 'V' attribute set has fs-verity enabled. It cannot be written to, and the filesystem will automatically verify all data read from it against a cryptographic hash that covers the entire file's contents, e.g. via a Merkle tree. This makes it possible to efficiently authenticate the file. This attribute may not be set or cleared using chattr(1), although it can be displayed by lsattr(1).

AUTOR

dumpefs został napisany przez Remy'ego Carda <Remy.Card@linux.org>. Obecnie opiekuje się nim Theodore Ts'o <tytso@alum.mit.edu>.

BŁĘDY I OGRANICZENIA

The 'c', 's', and 'u' attributes are not honored by the ext2, ext3, and ext4 filesystems as implemented in the current mainline Linux kernels. Setting 'a' and 'i' attributes will not affect the ability to write to already existing file descriptors.

The 'j' option is only useful for ext3 and ext4 file systems.

Opcja "D" jest przydatna tylko przy korzystaniu z jądra Linux w wersji 2.5.19 lub późniejszej.

DOSTĘPNOŚĆ

chattr jest częścią pakietu e2fsprogs i jest dostępny na stronie http://e2fsprogs.sourceforge.net.

ZOBACZ TAKŻE

lsattr(1), btrfs(5), ext4(5), xfs(5).

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

luty 2021 E2fsprogs wersja 1.46.2