Scroll to navigation

VM86(2) Podręcznik programisty Linuksa VM86(2)

NAZWA

vm86old, vm86 - wejście w tryb wirtualny 8086

SKŁADNIA

#include <sys/vm86.h>

int vm86old(struct vm86_struct *info);

int vm86(unsigned long fn, struct vm86plus_struct *v86);

OPIS

Funkcja systemowa vm86() została wprowadzona w Linuksie 0.97p2. W Linuksie 2.1.15 i 2.0.28 została ona przemianowana na vm86old(), a wprowadzona zostałą nowa vm86(). Definicja struct vm86_struct ulegała zmianie w 1.1.8 i 1.1.9.

These calls cause the process to enter VM86 mode (virtual-8086 in Intel literature), and are used by dosemu.

VM86 mode is an emulation of real mode within a protected mode task.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane jest errno.

BŁĘDY

This return value is specific to i386 and indicates a problem with getting user-space data.
This return value indicates the call is not implemented on the present architecture.
Istnieje zachowany stos jądra. (Jest to kontrola poprawności w kernelu; zachowany stos powinien istnieć jedynie w obrębie trybu vm86.)

ZGODNE Z

This call is specific to Linux on 32-bit Intel processors, and should not be used in programs intended to be portable.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> i Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

20 lutego 2009 r. Linux