Scroll to navigation

TOASCII(3) Podręcznik programisty Linuksa TOASCII(3)

NAZWA

toascii - przekształca znak na ASCII

SKŁADNIA

#include <ctype.h>
int toascii(int c);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

toascii(): _XOPEN_SOURCE
|| /* Glibc od 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _SVID_SOURCE || _BSD_SOURCE

OPIS

toascii() przekształca, przez wyzerowanie najbardziej znaczących bitów, c na 7-bitową wartość typu unsigned char, która należy do zestawu znaków ASCII.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Zwracana jest wartość przekształconego znaku.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
toascii() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

SVr4, BSD, POSIX.1-2001. POSIX.1-2008 oznacza toascii() jako przestarzałą, zauważając, że nie może być używana w sposób przenośny w aplikacji obsługującej ustawienia regionalne.

BŁĘDY

Wiele osób będzie niezadowolonych, jeśli użyje się tej funkcji. Przekształca ona litery akcentowane na przypadkowe znaki.

ZOBACZ TAKŻE

isascii(3), tolower(3), toupper(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

15 marca 2016 r. GNU