Scroll to navigation

ABS(3) Podręcznik programisty Linuksa ABS(3)

NAZWA

abs, labs, llabs, imaxabs - obliczanie wartości bezwzględnej zmiennej całkowitej

SKŁADNIA

#include <stdlib.h>
int abs(int j);
long labs(long j);
long long llabs(long long j);
#include <inttypes.h>
intmax_t imaxabs(intmax_t j);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

llabs():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

OPIS

The abs() function computes the absolute value of the integer argument j. The labs(), llabs(), and imaxabs() functions compute the absolute value of the argument j of the appropriate integer type for the function.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Zwraca wartość bezwzględną argumentu numerycznego odpowiedniego typu.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
abs(), labs(), llabs(), imaxabs() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99, SVr4, 4.3BSD. C89 zawiera tylko funkcje abs() i labs(), funkcje llabs() oraz imaxabs() zostały dodane w C99.

UWAGI

Wartość bezwzględna najmniejszej ujemnej liczby całkowitej jest nieokreślona.

Funkcja llabs() jest zawarta w bibliotece glibc od wersji 2.0. Funkcja imaxabs() jest zawarta w glibc od wersji 2.1.1

Aby funkcja llabs() była zadeklarowana, może być potrzebne zdefiniowanie _ISOC99_SOURCE lub _ISOC9X_SOURCE (w zależności od wersji glibc) jeszcze przed dołączeniem standardowych nagłówków.

Domyślnie GCC obsługuje abs(), labs() oraz (od GCC 3.0) llabs() i imaxabs() jako funkcje wbudowane.

ZOBACZ TAKŻE

cabs(3), ceil(3), fabs(3), floor(3), rint(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

1 listopada 2020 r. GNU