Scroll to navigation

IOPL(2) Podręcznik programisty Linuksa IOPL(2)

NAZWA

iopl - zmień poziom uprawnień we/wy

SKŁADNIA

#include <sys/io.h>

int iopl(int level);

OPIS

iopl() changes the I/O privilege level of the calling thread, as specified by the two least significant bits in level.

The I/O privilege level for a normal thread is 0. Permissions are inherited from parents to children.

This call is deprecated, is significantly slower than ioperm(2), and is only provided for older X servers which require access to all 65536 I/O ports. It is mostly for the i386 architecture. On many other architectures it does not exist or will always return an error.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane jest errno.

BŁĘDY

level jest większy niż 3.
To wywołanie jest niezaimplementowane.
The calling thread has insufficient privilege to call iopl(); the CAP_SYS_RAWIO capability is required to raise the I/O privilege level above its current value.

ZGODNE Z

iopl() jest specyficzne dla Linuksa i nie powinno być używane w przenośnych programach.

UWAGI

Glibc2 posiada prototyp zarówno w <sys/io.h>, jak i w <sys/perm.h>. Należy unikać tego ostatniego, gdyż jest dostępne tylko na i386.

Prior to Linux 5.5 iopl() allowed the thread to disable interrupts while running at a higher I/O privilege level. This will probably crash the system, and is not recommended.

Prior to Linux 3.7, on some architectures (such as i386), permissions were inherited by the child produced by fork(2) and were preserved across execve(2). This behavior was inadvertently changed in Linux 3.7, and won't be reinstated.

ZOBACZ TAKŻE

ioperm(2), outb(2), capabilities(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

13 sierpnia 2020 r. Linux