Scroll to navigation

BSTRING(3) Podręcznik programisty Linuksa BSTRING(3)

NAZWA

bcmp, bcopy, bzero, memccpy, memchr, memcmp, memcpy, memfrob, memmem, memmove, memset - operacje na łańcuchach bajtów

SKŁADNIA

#include <string.h>
int bcmp(const void *s1, const void *s2, size_t n);
void bcopy(const void *src, void *dest, size_t n);
void bzero(void *s, size_t n);
void *memccpy(void *dest, const void *src, int c, size_t n);
void *memchr(const void *s, int c, size_t n);
int memcmp(const void *s1, const void *s2, size_t n);
void *memcpy(void *dest, const void *src, size_t n);
void *memfrob(void *s, size_t n);
void *memmem(const void *haystack, size_t haystacklen,
             const void *needle, size_t needlelen);
void *memmove(void *dest, const void *src, size_t n);
void *memset(void *s, int c, size_t n);

OPIS

Funkcje łańcuchowe operują na łańcuchach bajtów niekoniecznie zakończonych znakiem null. Opisy poszczególnych funkcji znajdują się na ich stronach podręcznika ekranowego.

UWAGI

The functions bcmp(), bcopy(), and bzero() are obsolete. Use memcmp(), memcpy(), and memset() instead.

ZOBACZ TAKŻE

bcmp(3), bcopy(3), bzero(3), memccpy(3), memchr(3), memcmp(3), memcpy(3), memfrob(3), memmem(3), memmove(3), memset(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

21 grudnia 2020 r.