Scroll to navigation

PREPARETIPS5(1) Översättningsverktyg PREPARETIPS5(1)
preparetips5

NAMN

preparetips5
- extrahera text från tipsfil

SYNOPSIS

preparetips5

BESKRIVNING

preparetips5 är ett skript för att extrahera texten från en tipsfil. Den skriver ut texten så att xgettext kan lägga till tipsen i en PO-fil. PO-filer tillhandahåller ett läsbart strängformat som används vid översättning.

preparetips5 letar efter data/tips som tipsfil.

SE OCKSÅ

kf5options(7)

FEL

Använd KDE:s felspårningsverktyg[1] för att rapportera fel, skicka inte e-post direkt till upphovsmannen.

AUTHOR

Matthias Kiefer <matthias.kiefer@gmx.de>

Author.

NOTER

1.
KDE:s felspårningsverktyg
2014-03-04 KDE Ramverk Frameworks 5.0