Scroll to navigation

KMOUSETOOL(1) Manual d'usuari del KMouseTool KMOUSETOOL(1)

NOM

kmousetool - Eina d'accessibilitat per ajudar a fer el clic del ratolí

SINOPSI

kmousetool

DESCRIPCIÓ

La tasca de KMouseTool és generar els clics del ratolí, allí a on s'aturi el punter del ratolí. Fou dissenyat d'aquesta manera per ajudar a aquells que, per patir algun tipus de lesió ocasionada per un treball repetitiu, senten dolor quan premen els botons del ratolí.

KMouseTool també es pot configurar per esperar un temps específic per arrossegar al començament, abans de deixar el ratolí. D'aquesta manera, també el podeu usar per a les operacions arrossega i deixa.

VEURE TAMBÉ

Hi ha documentació d'usuari més detallada a help:/kmousetool (podeu emprar aquest URL en el Konqueror, o executant khelpcenter help:/kmousetool).
Hi ha més informació disponible al lloc web de KDE.[1]

AUTORS

KMouseTool ha estat escrit per en Schmi Dt, Gunnar <gunnar@schmi-dt.de>, Schmidt, Olaf <ojschmidt@kde.org> i Roush, Jeff <jeff@mousetool.com>.

AUTOR

Watts, Lauri <lauri@kde.org>

Autor.

NOTES

1.
al lloc web de KDE.
6 de juliol de 2017 Aplicacions del KDE Aplicacion