Scroll to navigation

EXTRACTRC(1) [FIXME: manual] EXTRACTRC(1)

NAME

extractrc - Extraheer message-tekenreeksen uit UI en GUI-RC bestanden

SAMENVATTING

extractrc [bestandsnaam]

BESCHRIJVING

extractrc zoekt naar alle teksttags en andere message-tekenreeksen in het gegeven bestand en schrijft de overeenkomstige i18n() aanroepen naar standaarduitvoer zodat xgettext ze kan ontleden.

Het begrijpt zowel (Qt(TM)/KDE) UI bestanden en XML GUI-RC bestanden van designer.

Dit hulpmiddel is een onderdeel van het software-ontwikkelpakket van KDE.

AUTEUR

Ben Burton <bab@debian.org>

Auteur.
2003-04-07 [FIXME: source]