Scroll to navigation

CHEATMAKE(1) [FIXME: manual] CHEATMAKE(1)

NAME

cheatmake - maak make wijs bepaalde bestanden niet opnieuw te bouwen

SAMENVATTING

cheatmake [hidechangebestand] [show] [whybestand]

BESCHRIJVING

cheatmake wordt gebruikt om tijd te sparen bij opnieuw compileren. Het kan make wijsmaken bepaalde bestanden over te slaan die niet belangrijk genoeg zijn gewijzigd. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt wanneer u commentaar in een bestand hebt gewijzigd maar geen code.

Dit hulpmiddel is een onderdeel van het software-ontwikkelpakket van KDE.

OPTIES

hidechange bestand

Verbergt het feit dat het bestand was gewijzigd door het tijdstip van laatste wijziging in het verleden te zetten. Wees hier voorzichtig mee!

tonen

Toont welke bestanden make nu nodig vindt om opnieuw te bouwen

why bestand

Legt uit waarom make het bestand opnieuw moet bouwen

OMGEVING

Een van de volgende variabelen (maar niet beiden) zou ingesteld moeten zijn als de bronmap verschilt van de bouwmap. Als de bouwmap eenvoudig een submap is van de bronmap, dan zou de eenvoudige variabele OBJ_SUBDIR moeten worden gebruikt.

OBJ_SUBJDIR

Geeft aan dat de bouwmap in de gegeven submap van de bronmap is. Bijvoorbeeld, als de bronmap kdesdk is en de bouwmap is kdesdk/obj-i386-linux, dan zou OBJ_SUBDIR moeten worden gezet op obj-i386-linux.

OBJ_REPLACEMENT

Een sed uitdrukking die wordt gebruikt om de bronmap om te vormen in de bouwmap. Bijvoorbeeld, als de bronmap kdesdk/obj-i386-linux is, dan zou OBJ_REPLACEMENT gezet moeten worden op s#kdesdk#kdesdk-obj#.

ZIE OOK

make(1)

AUTEURS

cheatmake is geschreven door David Faure <faure@kde.org>. Deze man-pagina is gemaakt door Ben Burton <bab@debian.org> voor het Debian GNU/Linux® systeem (maar mag worden gebruikt door anderen).

2003-03-08 [FIXME: source]