Scroll to navigation

KBRUCH(1) Gebruikershandboek van KBruch KBRUCH(1)

NAME

kbruch - Het leren rekenen met breuken

SAMENVATTING

kbruch [opties]

BESCHRIJVING

KBruch is een klein programma voor het oefenen in het leren rekenen met breuken. Hiertoe zijn verschillende oefeningen beschikbaar. Het programma controleert de invoer van de gebruiker en geeft een beoordeling.

ZIE OOK

U vindt uitvoeriger documentatie in help:/kbruch (voer deze URL in in Konqueror, of start khelpcenter help:/kbruch).

Er is ook nog informatie beschikbaar op de website voor kde-edu[1].

AUTEURS

KBruch is geschreven door Sebastian Stein <seb.kde@hpfsc.de>

AUTEUR

Lauri Watts <lauri@kde.org>

Auteur.

OPMERKINGEN

1.
de website voor kde-edu
2015-09-27 KDE Applications KBruch 5.0 (A