Scroll to navigation

GFRMDIR(1) Gfarm GFRMDIR(1)

NAME

gfrmdir - Gfarm ディレクトリを削除する。

SYNOPSIS

gfrmdir gfarmパス...

DESCRIPTION

Gfarmパスに指定したディレクトリを削除します。

OPTIONS

-?

引数オプションを表示します。

SEE ALSO

gfmkdir(1)

15 May 2008 Gfarm