Scroll to navigation

WHICH(1) General Commands Manual WHICH(1)

NAZWA

which - lokalizuje polecenie

SKŁADNIA

which [-a] nazwa_pliku ...

OPIS

which returns the pathnames of the files (or links) which would be executed in the current environment, had its arguments been given as commands in a strictly POSIX-conformant shell. It does this by searching the PATH for executable files matching the names of the arguments. It does not canonicalize path names.

OPCJE

wypisuje wszystkie pasujące ścieżki do każdego argumentu

KOD ZAKOŃCZENIA

0
jeśli odnaleziono wszystkie podane polecenia i są to pliki wykonywalne
1
jeśli jedno z podanych poleceń nie istnieje lub nie jest wykonywalne
2
jeśli podano nieprawidłową opcję

TŁUMACZENIE

Niniejsze tłumaczenie jest częścią pakietu debianutils. Strony podręcznika zawarte w pakiecie przetłumaczyli: Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl>, Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com> oraz Robert Luberda <robert@debian.org>.

29 Jun 2016 Debian