Scroll to navigation

LRS2LRF(1) calibre LRS2LRF(1)

NAME

lrs2lrf - lrs2lrf

lrs2lrf [options] file.lrs


Skapa LRF-fil från LRS-fil.

När du skickar argument till lrs2lrf som har mellanslag i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

[ALTERNATIV]

visa denna hjälptext och avsluta

Konvertera LRS till LRS, användbart för felsökning.

Sökväg till utmatningsfil

Följ bearbetningsprocessen

visar programmets versionsnummer och avsluta

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

februari 26, 2021 5.12.0