Scroll to navigation

LRF2LRS(1) calibre LRF2LRS(1)

NAME

lrf2lrs - lrf2lrs

lrf2lrs bok.lrf


Konvertera en LRF-fil till en LRS-fil (XML, UTF-8-kodad)

När du skickar argument till lrf2lrs som har mellanslag i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

[ALTERNATIV]

Spara inte inbäddade bild- och teckensnittsfiler till hårddisken

visa denna hjälptext och avsluta

Utmatning för LRS-fil

Var mer informativ

visar programmets versionsnummer och avsluta

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

februari 26, 2021 5.12.0