Scroll to navigation

bambam(6) Games Manual bambam(6)

NAZWA

bambam - gra w klawiaturę i doodling dla małych dzieci

SKŁADNIA

bambam [OPCJE]

OPIS

Pokazuj WIELKIE litery.
Wydawaj te same dźwięki przy tych samych klawiszach.
Używaj ciemnego tła zamiast jasnego.
Nie wydawaj żadnych dźwięków.
Lista wzorów nazw plików dźwięków które nigdy nie mają być odtwarzane.
Lista wzorów nazw plików obrazów które nigdy nie mają być wyświetlane.
Nie zapobiegaj działaniu pod Wayland. Patrz UWAGI.

bambam to gra z użyciem klawiatury i myszy dla małych dzieci, napisana w języku Python. Naciskanie klawiszy liter wyświetla je w losowych miejscach i kolorach. Naciskanie innych klawiszy rysuje małe obrazki w losowych miejscach. Przeciąganie myszą z naciśniętym przyciskiem rysuje w losowo zmieniających się kolorach. Ekran jest kasowany losowo.

UWAGI

Aby zakończyć grę, wpisz bezpośrednio na klawiaturze komendę wspomnianą w lewym górnym rogu okna. W Polskim locale jest to słowo: koniec.

Aby wyłączyć lub włączyć dźwięk, wpisz w trakcie gry odpowienio słowo: wycisz i zglosnij.

bambam ładuje obrazy (pliki GIF, JPEG, PNG i TIFF) oraz dźwięki (pliki WAV i OGG) z następujących katalogów:

  • katalog data będący częścią gry,
  • $XDG_DATA_HOME (zwykle ~/.local/share/bambam/data)

Poszukując plików w tych katalogach, bambam podążą za dowiązaniami symbolicznymi i wchodzi wgłąb katalogów. Dzięki temu można łatwo udostępnić grze pliki umieszczone gdzie indziej.

Uwaga, istnieją sposoby na to by przełączyć się z bambam do innego programu:

  • bambam nie potrafi obecnie przechwytywać wszystkich naciśnięć klawiszy gdy działa w sesji Wayland. W rezultacie gdy używany jest GNOME Shell, naciśnięcie klawisza Windows (znanego też jako Super) włączy podgląd aktywności. Proszę sprawdzić to w swoim środowisku. Jeśli jest tak w istocie, wtedy możesz spróbować uruchomić bambam w oddzielnej sesji X, na przykład wydając polecenie startx bambam w konsoli tekstowej. Jako środek zapobiegawczy bambam próbuje wykryć czy działa pod Wayland. Jeśli tak jest, wyświetla ostrzeżenie i odmawia działania. Możesz wyłączyć to zachowanie przy pomocy opcji --wayland-ok.
  • bambam nie blokuje przełączania terminali wirtualnych Linuksa (np. CTRL+ALT+F1). Jeśli chciałbyś to zablokować, zobacz przykładowy plik 50-dont-vt-switch.conf.

AUTOR

Spike Burch <spikeb@gmail.com> Marcin Owsiany <marcin@owsiany.pl>

30 grudnia 2020 wersja 1.1.2