Scroll to navigation

QELECTROTECH(1) User Manual QELECTROTECH(1)

NAME

qelectrotech - Electric diagrams editor

SYNOPSIS

qelectrotech [--common-elements-dir=DIR] [--config-dir=DIR] [--lang-dir=DIR] [--help] [-v|--version] [--license] [FILE]...

DESCRIPTION

QElectroTech je editor electrických nákresů. Nákresy (*.qet) a electrické prvky (*.elmt) jsou ukládány ve formátu XML. Prvky použité v nákresu mohou pocházet ze společné sbírky nebo z vlastní uživatelovy sbírky. Příznačné je, že společnou sbírku mohou číst všichni uživatelé, ale upravovat ji nemohou. Každý uživatel vlastní svou vlastní sbírku, kterou může upravovat dle libosti.

OPTIONS

Používá DIR jako kořenového adresáře pro společnou sbírku. Poznámka: tato volba je povolena jen v případě, že byl v době sestavování programu zadán pokyn QET_ALLOW_OVERRIDE_CED_OPTION.
Používá DIR jako adresáře pro nastavení současného uživatele. Tento adresář hostí soubor nazvaný qelectrotech.conf, který obsahuje nastavení programu, and a podadresář nazvaný elements, který obsahuje sbírku uživatelových prvků. Poznámka: tato volba je povolena jen v případě, že byl v době sestavování programu zadán pokyn QET_ALLOW_OVERRIDE_CD_OPTION.
Hledá překladové soubory k programu v adresářovém DIR.
Zobrazí krátký popis dostupných voleb.
Zobrazí číslo verze programu (např.: 0.1).
Zobrazí licenci k programu (GNU/GPL).

Uvědomte si, že pokud je v příkazovém řádku zadána jedna z posledních tří voleb, program se po zobrazení odpovídajících údajů zastaví. Běží-li ještě nějaký proces programu, který byl spuštěn uživatelem, tento proces bude brát ohled na příkazový řádek, a zejména na soubory k otevření. Avšak na volby, které nově vymezují adresáře (společná sbírka, soubory s nastavením a překladové souboru), brán ohled nebude. Pokud končí název souboru příponou .elmt, QElectroTech se jej pokusí otevřít v editoru prvků. Jinak jej bude považovat za nákres.

AUTHORS

Benoit Ansieau <benoit@qelectrotech.org>
Xavier Guerrin <xavier@qelectrotech.org>
Laurent Trinques <scorpio@qelectrotech.org>
Joshua Claveau <joshua@qelectrotech.org>
Cyril.frausti <cyril@qelectrotech.org>

REPORTING BUGS

Pokud se v programu setkáte s chováním, které vám bude připadat neobvyklé, projděte se našimi často kladenými dotazy (FAQ) <http://qelectrotech.org/wiki/doku.php?id=doc:faq> a naším systémem pro sledování chyb <http://qelectrotech.org/bugtracker/>, abyste si ověřil, zda se už o těch potížích něco neví. Neví-li se, předložte, prosím, hlášení o chybě přes náš systém sledování chyb (BugTracker).

COPYRIGHT

Copyright (c) Vývojáři QElectroTechu.
Povolení: GNU/GPL v2+ : <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html>
Tento program je svobodný. Můžete jej upravovat a šířit jej. Je poskytován tak, jak je, a BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY.

SEE ALSO

Veřejné stránky : <http://qelectrotech.org/>

AUGUST 2008 QElectroTech