Scroll to navigation

FLEX(1) Programming FLEX(1)

NAMN

flex - the fast lexical analyser generator

SYNOPSIS

flex [FLAGGOR] [FIL]...

BESKRIVNING

Genererar program som utför mönstermatchning på text.

Tabellkomprimering:

Bättre minnesjustering till priset av större tabeller.
Konstruera ekvivalensklasser.
Komprimera inte tabeller; använd -f-representation.
Komprimera inte tabeller; använd -F-representation.
Konstruera metaekvivalensklasser.
Använd read() istället för stdio för inläsarindata.
Generera snabb, stor inläsare. Samma som -Cfr.
Använd alternativ tabellrepresentation. Samma som -CFr.
Standardkomprimering (samma som --ecs --meta-ecs).

Felsökning:

Aktivera felsökningsläge i inläsare.
Skriv backningsinformation till lex.backup.
Skriv prestandarapport till standard fel.
Undertryck standardregel att använda ECHO på omatchad text.
flex ska köra i spårningsläge.
Generera inte varningar.
Skriv sammanfattning av inläsarstatistik till standard ut.
use hexadecimal numbers instead of octal in debug outputs

FILER

Ange namn på utfil.
Ange mallfil.
Skriv inläsare på standard ut istället för lex.yy.c.
Namn på C++-klass.
Skapa en C-huvudfil förutom inläsaren.

--tables-file[=FIL] Skriv tabeller till FIL.

Skriv backningsinformation till FIL.

Beteende för inläsare:

-7, --7bit
Generera 7-bitarsinläsare.
-8, --8bit
Generera 8-bitarsinläsare.
Generera batchinläsare (motsats till -I).
Ignorera skiftläge i mönster.
Maximal kompatibilitet med ursprungliga lex.
Maximal kompatibilitet med POSIX lex.
Generera interaktiv inläsare (motsats till -B).
Spåra radantal i yylineno.

Genererad kod:

-+, --c++
Generera C++-inläsarklass.
Definiera makrodefinition (standardefn är "1").
Undertryck #line-direktiv i inläsaren.
Använd STRÄNG som prefix istället för "yy".
Generera en återanropbar C-inläsare.
Inläsare för ren bisontolk.
Inkludera stöd för yylloc.
Initiera yyin/yyout till standard in/ut.
Inkludera inte <unistd.h>.
Generera inte en speciell FUNKTION.

Diverse:

POSIX-flagga som inte gör något.
POSIX-flagga som inte gör något.

-?

Visa detta hjälpmeddelande.
Visa versionsinformation för flex.

SE OCKSÅ

Den fullständiga dokumentationen för flex underhålls som en Texinfo-manual. Om programmen info och flex är ordentligt installerade på ditt system, bör kommandot

info flex

ge dig tillgång till den kompletta manualen.

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

juni 2020 The Flex Project