Scroll to navigation

TEE(1) Polecenia użytkownika TEE(1)

NAZWA

tee - czyta ze standardowego wejścia i zapisuje na standardowe wyjście oraz do pliku

SKŁADNIA

tee [OPCJA]... [PLIK]...

OPIS

Kopiuje standardowe wejście do każdego PLIKU, wypisując je również na standardowe wyjście.

dołącza dane do podanych PLIKÓW, nie nadpisując ich zawartości
ignoruje sygnały przerwania
diagnozuje błędy przy zapisie na dowolne wyjście niebędące potokiem
kontroluje zachowanie przy zapisie błędów. Zob. TRYB poniżej.
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

TRYB określa zachowanie przy zapisie błędów do wyjścia:

diagnozuje błędy przy zapisie na dowolne wyjście
diagnozuje błędy przy zapisie na dowolne wyjście niebędące potokiem
wychodzi przy błędzie, przy zapisie na dowolne wyjście
wychodzi przy błędzie, przy zapisie na dowolne wyjście niebędące potokiem

Dowolnym TRYBEM dla opcji -p jest warn-nopipe. Domyślną operacją gdy nie poda się --output-error jest natychmiastowe wychodzenie przy zapisie do potoku i diagnozowanie błędów przy zapisie na wyjście niebędące potokiem.

AUTOR

Napisane przez Mike'a Parkera, Richarda M. Stallmana i Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
O błędach tłumaczenia poinformuj przez <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja: <https://www.gnu.org/software/coreutils/tee>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) tee invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Tomasz Wendlandt <juggler@box.cp.com.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

wrzesień 2020 GNU coreutils 8.32