Scroll to navigation

SHELLS(5) Podręcznik programisty Linuksa SHELLS(5)

NAZWA

shells - ścieżki do dozwolonych powłok zgłoszeniowych

OPIS

/etc/shells to plik tekstowy zawierający pełne ścieżki dozwolonych powłok zgłoszeniowych. Pliku tego używa chsh(1), ale mogą z niego korzystać również inne programy.

Trzeba wiedzieć, że są programy, które na podstawie zawartości tego pliku określają, czy użytkownik jest zwykłym użytkownikiem np. demony FTP tradycyjnie zabraniają dostępu użytkownikom, których powłoki nie są wymienione w tym pliku.

PLIKI

/etc/shells

PRZYKŁADY

/etc/shells może zawierać następujące ścieżki:


/bin/sh
/bin/bash
/bin/csh

ZOBACZ TAKŻE

chsh(1), getusershell(3), pam_shells(8)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Gwidon S. Naskrent <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

9 czerwca 2020 r.