Scroll to navigation

RESIZE2FS(8) System Manager's Manual RESIZE2FS(8)

NAZWA

resize2fs - zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3/ext4

SKŁADNIA

resize2fs [ -fFpPMbs ] [ -d flagi-debugowania ] [ -S rozmiar-części-RAID ] [ -z plik-cofnięcia ] urządzenie [ rozmiar ]

OPIS

Program resize2fs zmienia rozmiar systemów plików ext2, ext3 i ext4. Można go użyć do zwiększania lub zmniejszenia rozmiaru odmontowanego systemu plików znajdującego się na urządzeniu. Jeśli system plików jest zamontowany, można go zwiększyć, jeśli tylko jądro i system plików obsługuje zmianę rozmiaru on-line. Aktualne jądra Linux 2.6 będą obsługiwały zmianę rozmiaru online w systemach plików zamontowanych jako ext3 i ext4, system plików ext3 wymaga przy tym włączonej funkcji resize_inode.

Parametr rozmiar określa żądany nowy rozmiar systemu plików. Jeśli nie poda się jednostki, parametr ten określa rozmiar liczony w blokach systemu plików. Opcjonalnie rozmiar może przyjąć jeden z przyrostków oznaczających jednostkę: s (sektor), K (kilobajt), M (megabajt), G (gigabajt) lub T (terabajt); przy czym poza przyrostkiem s, pozostałe mogą być zapisane wielką lub małą literą. Rozmiar nie może być nigdy większy od rozmiaru partycji. Jeśli nie poda się tego parametru, domyślnie zostanie przyjęty rozmiar partycji.

Program resize2fs nie zmienia rozmiaru partycji. Aby zwiększyć rozmiar systemu plików należy najpierw zwiększyć rozmiar partycji, na której się on znajduje. Można to uczynić programem fdisk(8) usuwając ją i tworząc na nowo większą lub za pomocą lvextend(8) jeśli używa się menedżera woluminów logicznych lvm(8). Pierwsza metoda wymaga upewnienia się, że tworzy się nową partycję z tym samym cylindrem początkowym co poprzednio. W przeciwnym wypadku operacja zmiany rozmiaru nie powiedzie się i można utracić cały system plików. Po uruchomieniu fdisk(8), należy użyć programu resize2fs do zmiany rozmiaru systemu plików ext2 tak, aby skorzystał on z całej dostępnej przestrzeni świeżo powiększonej partycji.

Aby zmniejszyć partycję ext2 należy najpierw skorzystać z programu resize2fs do zmniejszenia systemu plików. Następnie można użyć fdisk(8) do zmniejszenia rozmiaru partycji. Przy tej ostatniej czynności należy się upewnić, że partycja nie będzie mniejsza niż nowy rozmiar systemu plików ext2!

Opcje -b i -s odpowiednio włączają i wyłączają funkcję 64-bitów. Program resize2fs oczywiście zajmie się zmianą rozmiaru deskryptorów bloków grup i przeniesieniem innych bloków danych w inne miejsce, jeśli to będzie konieczne. Nie da się zmienić rozmiaru systemu plików jednocześnie ze zmianą statusu 64-bitowego.

OPCJE

Włącza funkcję 64-bitów, zmieniając rozmiar deskryptorów grup w miarę potrzeb i przenosząc pozostałe metadane w inne miejsce.
Włącza różne funkcje debugowania resize2fs, jeśli zostały wkompilowane w plik binarny programu. Flagi-debugowania można obliczyć dodając liczby przypisane żądanym funkcjom z poniższej listy.
2 - Debuguje relokację bloków
4 - Debuguje relokację i-węzłów
8 - Debuguje przeniesienie tabeli i-węzłów
16 - Wypisuje informacje związane z czasem
32 - Debuguje obliczenia minimalnego rozmiaru systemu plików (-M)
Wymusza wykonanie operacji zmiany rozmiaru przez resize2fs, pomijając pewne zabezpieczenia które zwykle sprawdza resize2fs.
Wypróżnia bufory systemu plików przed uruchomieniem programu. Przydatne właściwie tylko w czasowych próbach resize2fs.
Zmniejsza rozmiar systemu plików tak bardzo jak to możliwe, biorąc pod uwagę istniejące pliki.
Wypisuje procentowy pasek postępu po każdej fazie resize2fs przy zmianie rozmiaru offline (z wyłączeniem zmian trywialnych), dzięki czemu użytkownik może śledzić co robi program. W przypadku bardzo szybkich operacji zmiany rozmiaru może się zdarzyć, że pasek postępu nie będzie wyświetlony.
Wypisuje przybliżoną liczbę bloków systemu plików w systemie plików, jeśli byłby zmniejszony opcją -M programu resize2fs i kończy działanie.
Wyłącza funkcje 64-bitów i zwalnia bloki, które przestaną być używane.
Program resize2fs określa rozmiar części RAID (ang. RAID stride) podany przy tworzeniu systemu plików za pomocą heurystyki. Ta opcja pozwala bezpośrednio wskazać go użytkownikowi.
Przed nadpisaniem bloku w systemie plików, zapisuje jego starą zawartość do pliku zapasowego. Później można użyć programu eundo(8) do przywrócenia starej zawartości systemu plików z pliku zapasowego, jeśli coś pójdzie nie tak. Jeśli jako plik-zapasowy poda się pusty łańcuch, przyjmie on wartość domyślną: resize2fs-urządzenie.e2undo w katalogu określonym zmienną środowiskową E2FSPROGS_UNDO_DIR.

OSTRZEŻENIE: Plik zapasowy nie pomoże w przypadku utraty zasilania lub zawieszenia systemu.

ZNANE PROBLEMY

Minimalny rozmiar systemu plików oszacowany przez resize2fs może być nieprawidłowy, szczególnie dla systemów plików o rozmiarach bloków 1k i 2k.

AUTOR

resize2fs zostało napisane przez Theodore Ts'o <tytso@mit.edu>.

PRAWA AUTORSKIE

Resize2fs - prawa autorskie zastrzeżone w 1998 przez Theodore Ts'o i PowerQuest, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Według stanu na kwiecień 2000 resize2fs może być rozpowszechniany na warunkach GPL.

ZOBACZ TAKŻE

fdisk(8), e2fsck(8), mke2fs(8), lvm(8), lvextend(8)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

luty 2023 E2fsprogs wersja 1.46.6