Scroll to navigation

pbmtoascii(1) General Commands Manual pbmtoascii(1)

NAZWA

pbmtoascii - przekształca mapę bitową w grafikę ASCII

SKŁADNIA

pbmtoascii [-1x2|-2x4] [plikpbm]

OPIS

Odczytuje jako wejście przenośną mapę bitową. Na wyjściu daje przybliżenie w grafice ASCII.

Proszę zauważyć, że nie istnieje narzędzie asciitopbm - transformacja ta jest jednokierunkowa.

OPCJE

Flagi -1x2 i -2x4 dają dwa sposoby mapowania bitów na znaki. Domyślny 1x2 powoduje, że każdy znak reprezentuje w poprzek jeden bit, a w pionie 2 bity. -2x4 wymusza reprezentację dwóch bitów w poziomie i 4 w pionie. W trybie 1x2 można zobaczyć poszczególne bity, więc jest przydatny dla niegraficznych terminali, na których można tak oglądać małe bitmapy. Tryb 2x4 umożliwia wyświetlanie na standardowym wyświetlaczu 80-kolumnowym większych bitmap, lecz niszczy detale bitowe. Tryb 2x4 nadaje się też do wyświetlania map szarości - "pnmscale -width 158 | pgmnorm | pgmtopbm -thresh" powinno dać dobre wyniki.

ZOBACZ TAKŻE

pbm(5)

AUTOR

Copyright (C) 1988, 1992 by Jef Poskanzer.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

20 marca 1992