Scroll to navigation

mkmanifest(1) General Commands Manual mkmanifest(1)

Nazwa

mkmanifest - tworzenie listy nazw plików i ich odpowiedników DOS-owych w formacie 8+3

OSTRZEŻENIE

Ta strona podręcznika ekranowego została automatycznie wygenerowana z dokumentacji texinfo pakietu mtools i może nie być kompletna i całkowicie dokładna. Szczegóły można znaleźć na końcu strony.

opis

Polecenie mkmanifest jest używane do utworzenia skryptu powłoki przywracającego uniksowe nazwy plików. Ma następującą składnię:

mkmanifest [ pliki ]

Mkmanifest tworzy skrypt powłoki pomagający w odtworzeniu uniksowych nazw plików, które zostały zmienione w celu dopasowania do ograniczeń nazw plików systemu MS-DOS. Nazwy plików MS-DOS-u ograniczone są do 8 znaków nazwy i 3 znaków rozszerzenia, wyłącznie dużymi literami, bez nazw urządzeń i niedozwolonych znaków.

Program mkmanifest jest zgodny z metodami używanymi przez pcomm, arc oraz mtools do zamiany poprawnych nazw plików Uniksa, tak by spełniały ograniczenia MS-DOS-u. Polecenie to jest przydatne, gdy system docelowy, w którym nastąpi odczyt dyskietki, nie potrafi obsługiwać długich nazw plików systemu VFAT.

PRZYKŁADY

Aby skopiować następujące pliki Uniksa na dyskietkę MS-DOS (przy pomocy polecenia mcopy):


very_long_name
2.many.dots
illegal:
good.c
prn.dev
Capital

ASCII przekształca te nazwy na:


very_lon
2xmany.dot
illegalx
good.c
xprn.dev
capital

Polecenie:


mkmanifest very_long_name 2.many.dots illegal: good.c prn.dev Capital >manifest

wyprodukuje następujący skrypt:


mv very_lon very_long_name
mv 2xmany.dot 2.many.dots
mv illegalx illegal:
mv xprn.dev prn.dev
mv capital Capital

Zauważ, że "good.c" nie wymaga żadnej konwersji, więc nie pojawia się na wyjściu.

Załóżmy, że pliki te zostały skopiowane z dyskietki do innego systemu uniksowego i chcielibyśmy przywrócić im ich pierwotne nazwy. Jeśli dołączono plik "manifest" (przechwycony powyższy wynik), to może on zostać wykorzystany do konwersji nazw.

BŁĘDY

Krótkie nazwy tworzone przez mkmanifest stosują starą konwencję (z mtools-2.0.7), a nie tę używaną w Windows 95 i mtools-3.0.

ZOBACZ TAKŻE

Dokumentacja texinfo pakietu mtools

PRZEGLĄDANIE DOKUMENTACJI TEXINFO

Ta strona podręcznika została utworzona automatycznie z dokumentacji texinfo pakietu mtools. Proces ten jednak jest tylko przybliżony i niektóre elementy, jak odnośniki czy indeksy, mogą być utracone. W rzeczywistości elementy te nie mają właściwych odpowiedników w formacie stron podręcznika ekranowego. Ponadto nie wszystkie informacje zostały przełożone na wersję podręcznika ekranowego. Dlatego zdecydowanie zalecamy użycie oryginalnej dokumentacji texinfo. Na końcu niniejszej strony znajdują się instrukcje, jak przeglądać dokumentację w tym formacie.

*   
Zdatną do wydrukowania postać dokumentacji texinfo można otrzymać, uruchamiając poniższe polecenia:


./configure; make dvi; dvips mtools.dvi

*   
Aby utworzyć wersję html, należy uruchomić:


./configure; make html

Już utworzone wersje html można znaleźć na stronie `http://www.gnu.org/software/mtools/manual/mtools.html'

*   
Aby utworzyć kopię info (możliwą do przeglądania w trybie info Emacsa), należy uruchomić:


./configure; make info

Dokumentacja texinfo wygląda najlepiej wydrukowana lub w postaci html. W wersji info niektóre przykłady są naprawdę trudne w czytaniu z powodu konwencji cytowania używanych w formacie info.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

28 listopada 2020 mtools-4.0.26