Scroll to navigation

LOOK(1) Polecenia użytkownika LOOK(1)

NAZWA

look - wyświetla wiersze zaczynające się od podanego łańcucha

SKŁADNIA

look [opcje] łańcuch [plik]

OPIS

Narzędzie look wyświetla wszystkie wiersze z pliku, które zawierają łańcuch. Jako, że look wykonuje wyszukiwanie binarne, wiersze w pliku muszą być posortowane (gdzie sort(1) był wykonany z tymi samymi parametrami -d i/lub -f co look).

Jeśli plik nie jest podany, używany jest plik /usr/share/dict/words, porównywane są tylko znaki alfanumeryczne, a ich wielkość jest ignorowana.

OPCJE

Używa alternatywnego pliku słownika.
Używa standardowego słownikowego zestawu i kolejności, tzn. porównywane są wyłącznie znaki alfanumeryczne oraz puste znaki. Jest to zachowanie domyślne, jeśli nie podanego innego pliku słownikowego.

Warto zauważyć, że puste znaki zostały dodane do słownika zestawów znaków dla kompatybilności z komendą sort -d w wersji powyżej 2.28.

Ignoruj rozmiar znaków alfabetycznych. Jest do zachowanie domyślne jeśli nie podano innego pliku słownika.
Określa znak końca łańcucha, np. porównywane będą tylko te znaki z łańcucha , które znajdują się przed pierwszym wystąpieniem znaku.
Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.
Wyświetla ten tekst i kończy pracę.

Narzędzie look zwraca status 0, jeśli znaleziono i wypisano jeden lub więcej wierszy, 1 jeśli niczego nie znaleziono i >1 gdy wystąpił błąd.

ŚRODOWISKO

Ścieżka do pliku słownikowego. Zmienna środowiskowa ma wyższy priorytet od ścieżek do słowników zdefiniowanych w segmencie PLIKI.

PLIKI

/usr/share/dict/words
słownik
/usr/share/dict/web2
alternatywny słownik

HISTORIA

Narzędzie look pojawiło się w wersji 7 Unixa od AT&T.

PRZYKŁADY

sort -d /etc/passwd -o /tmp/look.dict
look -t: root:foobar /tmp/look.dict

ZOBACZ TAKŻE

grep(1), sort(1)

DOSTĘPNOŚĆ

Komenda look jest częścią pakietu util-linux i jest dostępna pod https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com> i Szymon Lamkiewicz <s.lam@o2.pl>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

czerwiec 2011 util-linux