Scroll to navigation

OUTB(2) Podręcznik programisty Linuksa OUTB(2)

NAZWA

outb, outw, outl, outsb, outsw, outsl, inb, inw, inl, insb, insw, insl, outb_p, outw_p, outl_p, inb_p, inw_p, inl_p - wejście/wyjście portów

SKŁADNIA

#include <sys/io.h>
unsigned char inb(unsigned short port);
unsigned char inb_p(unsigned short port);
unsigned short inw(unsigned short port);
unsigned short inw_p(unsigned short port);
unsigned int inl(unsigned short port);
unsigned int inl_p(unsigned short port);
void outb(unsigned char value, unsigned short port);
void outb_p(unsigned char value, unsigned short port);
void outw(unsigned short value, unsigned short port);
void outw_p(unsigned short value, unsigned short port);
void outl(unsigned int value, unsigned short port);
void outl_p(unsigned int value, unsigned short port);
void insb(unsigned short port, void *addr,
      unsigned long count);
void insw(unsigned short port, void *addr,
      unsigned long count);
void insl(unsigned short port, void *addr,
      unsigned long count);
void outsb(unsigned short port, const void *addr,
      unsigned long count);
void outsw(unsigned short port, const void *addr,
      unsigned long count);
void outsl(unsigned short port, const void *addr,
      unsigned long count);

OPIS

Ta rodzina funkcji jest używana do wykonywania niskopoziomowych odczytów z portu i zapisów do portu. Funkcje "out*" zapisują do portu, funkcje "in*" odczytują z portu; funkcje z sufiksem "b" operują na bajtach, a z sufiksem "w" — na słowach; funkcje z sufiksem "p" czekają na zakończenie operacji wejścia/wyjścia.

Są przeznaczone głównie do użytku wewnątrz jądra, lecz mogą być też używane w warstwie użytkownika.

Trzeba je kompilować z -O lub -O2 lub z czymś podobnym. Funkcje te są zdefiniowane jako makra inline i nie będą podstawione bez włączonej optymalizacji, powodując niezdefiniowane referencje podczas konsolidacji.

Aby przekazać jądru, że warstwa użytkownika chce uzyskać dostęp do żądanych portów, należy użyć ioperm(2) lub iopl(2). Błąd podczas wykonywanie tej operacji spowoduje błąd ochrony pamięci.

ZGODNE Z

outb() i przyjaciele są zależne od sprzętu, na którym działają. Pierwszym przekazywanym argumentem jest value, a drugim — port, czyli kolejność argumentów jest odwrotna w stosunku do większości implementacji DOS-owych.

ZOBACZ TAKŻE

ioperm(2), iopl(2)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

1 listopada 2020 r. Linux