Scroll to navigation

CONJ(3) Podręcznik programisty Linuksa CONJ(3)

NAZWA

conj, conjf, conjl - wyliczanie liczby sprzężonej z liczbą zespoloną

SKŁADNIA

#include <complex.h>

double complex conj(double complex z);
float complex conjf(float complex z);
long double complex conjl(long double complex z);

Proszę linkować z -lm.

OPIS

Funkcje te zwracają liczbę sprzężoną z liczbą zespoloną z. Jest to wartość uzyskana przez zmianę znaku części urojonej.

Wzór:


cabs(z) = csqrt(z * conj(z))

WERSJE

Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
conj(), conjf(), conjl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

ZOBACZ TAKŻE

cabs(3), csqrt(3), complex(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Sędrowski (ptm.berlios.de) <sedros@gmail.com>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

19 kwietnia 2015 r.