Scroll to navigation

TRUNCATE(2) Linux Programmeurs Handleiding TRUNCATE(2)

NAAM

truncate, ftruncate - snoei een bestand terug tot een bepaalde lengte

SAMENVATTING

#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>

int truncate(const char *pad, off_t lengte);
int ftruncate(int bi, off_t lengte);

Feature Test Macro´s eisen in glibc (zie feature_test_macros(7)):

truncate():

_XOPEN_SOURCE >= 500
|| /* Sinds glibc 2.12: */ _POSIX_C_SOURCE >= 200809L
|| /* Glibc versies <= 2.19: */ _BSD_SOURCE

ftruncate():

_XOPEN_SOURCE >= 500
|| /* Sinds glibc 2.3.5: */ _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
|| /* Glibc versies <= 2.19: */ _BSD_SOURCE

BESCHRIJVING

truncate() en ftruncate() veroorzaken dat het bestand genoemd in pad of verwezen naar door bi teruggesnoeid wordt tot hoogstens lengte bytes in grootte.

Als het bestand eerder groter dan deze maat was zijn de extra gegevens verloren. Als het bestand eerder korter was is het onbepaald of het bestand onveranderd wordt gelaten of wordt verlengd. In het laatste geval leest het toegevoegde deel als genulde bytes ('\0').

De bestands afstand is niet veranderd.

Als de grootte veranderde, dan worden de st_ctime and st_mtime velden (respectievelijk, tijdstip van de laatste status verandering en tijdstip van de laatste wijziging; zie inode(7)) aangepast, en de set-user-ID en de set-group-ID modus bits mogen gewist worden.

Voor ftruncate() moet het bestand open zijn om te schrijven; voor truncate(), moet het bestand schrijfbaar zijn.

EIND WAARDE

Bij succes wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven en wordt errno overeenkomstig gezet.

FOUTEN

Voor truncate():

Zoek toestemming werd geweigerd voor een deel van het pad voorvoegsel, of het genoemde bestand is niet schrijfbaar door de gebruiker. (Zie ook path_resolution(7).)
Het argument pad wijst buiten de toegewezen adres ruimte van het proces.
Het argument lengte is groter dan de maximum bestandsgrootte. (XSI)
Zolang geblokkeerd wachten op beëindiging, de aanroep werd onderbroken door een signaal verwerker; zie fcntl(2) en signal(7).
Het argument lengte is negatief of groter dan de maximum bestandsgrootte.
Een In/Uit fout trad op tijdens het bij de tijd brengen van de inode.
Het genoemde bestand is een map.
Teveel symbolische koppelingen werden tegengekomen bij het vertalen van de padnaam.
Een deel van de padnaam overtreft 255 karakters, of een hele padnaam overtreft 1023 karakters.
Het genoemde bestand bestaat niet.
Een deel van het pad-voorvoegsel is geen map.
Het onderliggende bestandssysteem ondersteund uitbreiding van het bestand boven zijn huidige grootte niet.
De operatie werd voorkomen door een bestandszegel; zie fcntl(2).
Het benoemde bestand verblijft op een alleen-lezen bestandsysteem.
Het bestand is een uitvoerbaar bestand dat wordt uitgevoerd.

Voor ftruncate() zijn dezelfde fouten van toepassing, maar in plaats van zaken die fout kunnen gaan met padnaam, kunnen nu zaken fout gaan met de bestands beschrijving, fd:

bb is geen geldige bestandsbeschrijving.
De bi is niet open voor schrijven.
fd refereert niet naar een regulier bestand of naar een POSIX gedeeld geheugen object.
De bestands beschrijving fd is niet open voor schrijven. POSIX staat toe, en overdraagbare applicatie moeten elke fout voor dit geval afhandelen. (Linux produceert EINVAL.)

VOLDOET AAN

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, 4.4BSD, SVr4 (deze functie aanroepen verschenen voor het eerst in BSD 4.2).

OPMERKINGEN

ftruncate() kan ook worden gebruikt om de grootte van een POSIX gedeeld geheugen object in te stellen; zie shm_open(3).

De details in BESCHRIJVING zijn voor systemen die voldoen aan XSI. Voor systemen die niet voldoen aan XSI staat de POSIX standaard twee gedragingen toe voor ftruncate() als length de bestandslengte overschrijd (let op dat truncate() is niet gespecificeerd in die omgeving): ofwel een fout teruggevende ofwel het bestand uitbreidende. Zoals de meeste UNIX implementaties volgt Linux de XSI eis bij in omgaan met eigen bestandssystemen. Echter, sommige niet-eigen bestandsystemen staan niet toe om truncate() en ftruncate() te gebruiken om een bestand uit te breiden boven zijn huidige lengte: een opmerkelijk voorbeeld op Linux is VFAT.

De originele Linux truncate() en ftruncate() systeem aanroepen waren niet ontworpen om grote bestands afstanden te behandelen.

Op sommige 32-bit architecturen, verschillen de oproepende signaturen voor deze systeem aanroepen, vanwege redenen zoals beschreven in syscall(2).

BUGS

Een bug in een kop bestand van glibc 2.12 leidde er toe dat de minimale waarde van _POSIX_C_SOURCE in de declaratie van ftruncate() moest veranderen van 200809L in plaats van 200112L. Dit is opgelost in latere versies van glibc.

ZIE OOK

truncate(1), open(2), stat(2), path_resolution(7)

COLOFON

Deze pagina is onderdeel van release 5.10 van het Linux man-pages-project. Een beschrijving van het project, informatie over het melden van bugs en de nieuwste versie van deze pagina zijn op https://www.kernel.org/doc/man-pages/ te vinden.

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb@xs4all.nl>, Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

6 maart 2019 Linux