Scroll to navigation

TR(1) Brukerkommandoer TR(1)

NAVN

tr - translate or delete characters

OVERSIKT

tr [OPTION]... SETT1 [SETT2]

BESKRIVELSE

Oversett, klem sammen og/eller slett tegn fra standard inndata, og skriv ut resultatet til standardutdata.

Bruk komplementæren for SETT1.
Slett tegn i SETT1, og ikke oversett.
Erstatt hver inndata-sekvens med et gjentatt tegn basert på et som forekommer én gang i sist valgt SETT.
-t, --truncate-set1
Forkort SETT1 til samme lengde som SETT2 først.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

SETT spesifiseres med strenger av tegn. De fleste tegnene står for seg selv. Følgende sekvenser tolkes spesielt:

tegn med oktalverdi NNN (1 til 3 oktale sifre)
\\
speilvendt skråstrek
pip
rettetast
skjemakilde
ny linje
rettetast
horisontal tabulator
vertikal tabulator
alle tegn fra TEGN1 til TEGN2, stigende
[TEGN*]
i SETT2, kopier av TEGN inntil samme lengde til SETT1
[TEGN*ANT]
ANT kopier av TEGN, ANT er oktal, hvis det begynner med 0
[:alnum:]
alle bokstaver og tall
[:alpha:]
alle bokstaver
[:blank:]
alle horisontale blanke tegn
[:cntrl:]
alle kontrolltegn
[:digit:]
alle siffer
[:graph:]
alle skrivbare tegn, unntatt blanke tegn
[:lower:]
alle små bokstaver
[:print:]
alle skrivbare tegn, inkludert blanke tegn
[:punct:]
alle tegnsettingstegn
[:space:]
alle horisontale og vertikale blanke tegn
[:upper:]
alle store bokstaver
[:xdigit:]
alle hexadesimale siffer
[=TEGN=]
alle tegn som tilsvarer TEGN

Programmet oversetter hvis -d ikke er valgt, og SETT1 og SETT2 finnes. Du kan bare bruke -t ved oversetting. SETT2 utvides til lengden av SETT1 ved å gjenta dets siste tegn hvis nødvendig. Overskytende tegn i SETT2 ignoreres. Det er bare [:lower:] og [:upper:] som garanteres å utvide i stigende rekkefølge. Hvis de brukes i SETT2 under oversetting, kan de bare brukes parvis for å velge stor/liten bokstavkonvertering. -s bruker sist valgt sett , og utføres etter oversetting eller sletting.

OPPHAVSMANN

Skrevet av Jim Meyering.

RAPPORTERING AV FEIL

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversettelsesfeil til <https://translationproject.org/team/nb.html>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

Fullstendig dokumentasjon: <https://www.gnu.org/software/coreutils/tr>
eller lokalt: info '(coreutils) tr invocation'

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

September 2020 GNU coreutils 8.32