Scroll to navigation

MKDIR(1) Brukerkommandoer MKDIR(1)

NAVN

mkdir - make directories

OVERSIKT

mkdir [VALG]... MAPPE...

BESKRIVELSE

Lag MAPPE(r), hvis de(n) ikke finnes allerede.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Velg filmodus som med chmod(1) (ikke en u-maske som med «a=rwx»).
Ok hvis mappa eksisterer, og opprett overmapper ved behov.
Skriv ut en melding for hver mappe som blir laget.
set SELinux security context of each created directory to the default type
Tilsvarer -Z, (eller, hvis CTX er valgt, bruk KON som SELinux- eller SMACK-sikkerhetskontekst).
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

OPPHAVSMANN

Skrevet af David MacKenzie.

RAPPORTERING AV FEIL

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversettelsesfeil til <https://translationproject.org/team/nb.html>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

mkdir(2)

Fullstendig dokumentasjon: <https://www.gnu.org/software/coreutils/mkdir>
eller lokalt: info '(coreutils) mkdir invocation'

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

September 2020 GNU coreutils 8.32