Scroll to navigation

TAC(1) Brugerkommandoer TAC(1)

NAVN

tac - sammenkæd og vis filer omvendt

SYNOPSIS

tac [FLAG]... [FIL]...

BESKRIVELSE

Skriv hver fil til standard-ud, sidste linje først.

Hvis ingen FIL er angivet, eller FIL er -, læses fra standard-ind.

Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de korte.

indsæt separator før i stedet for efter
fortolk separatoren som et regulært udtryk
brug STRENG som separator i stedet for linjeskift
vis denne hjælpetekst og afslut
vis versionsinformation og afslut

FORFATTER

Skrevet af Jay Lepreau og David MacKenzie.

FEJLRAPPORTER

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversættelsesfejl til <https://translationproject.org/team/da.html>

OPHAVSRET

Ophavsret © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

SE OGSÅ

rev(1)

Fuld dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/tac>
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) tac invocation'

OVERSÆTTELSE

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

september 2020 GNU coreutils 8.32